Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Rozwód a kredyt hipoteczny w 2024 roku - ekspert wyjaśnia!

Dodano: 05.09.2022    |    Zaktualizowano: 02.01.2024

Rozwód a kredyt hipoteczny w 2024 roku - ekspert wyjaśnia! Rozwód a kredyt hipoteczny w 2024 roku - ekspert wyjaśnia!

Z tego artykułu dowiesz się:

  Rozwód a kredyt hipoteczny – czy można podzielić kredyt albo go przenieść?

  Kredyt hipoteczny zaciągnięty przez współmałżonków może się okazać dużym problemem, gdy dojdzie do rozwodu. Decyzja o kredycie hipotecznym powinna być przemyślana. Niestety nie wszystko da się przewidzieć. Co zatem należy zrobić, gdy podjęliście decyzję o rozwodzie? Jak strony powinny się zabezpieczyć? Na te pytania odpowiedzą eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl.

  Kredyt hipoteczny a rozwód – podpowiadamy możliwe scenariusze

  Kredyt hipoteczny niektórych przypadkach będzie stanowił spory problem. Wszystko zależy od tego, kto jest głównym kredytobiorcą i kiedy podpisano umowę o kredyt hipoteczny. Zbadajmy zatem kilka przypadków. W pierwszym z nich załóżmy, że jeden z małżonków wziął kredyt i kupił nieruchomość jeszcze przed ślubem. W takiej sytuacji rozwód w zasadzie zmienia niewiele. Po rozwodzie do spłaty kredytu hipotecznego jest zobowiązana osoba, która ten kredyt zaciągnęła.

  Dość często spotykamy się z sytuacją, że miał miejsce rozwód z orzeczeniem o winie. Czy ma to wpływ na spłatę kredytu hipotecznego. Wydaje się, że osoba, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa, powinna wziąć na siebie całą odpowiedzialność, w tym spłatę kredytu hipotecznego. Jednak w świetle obowiązujących w Polsce przepisów nie ma takiego obowiązku. Wyjaśnijmy tę sytuację. Bank, który udzielił kredytu hipotecznego małżonkom lub jednemu z nich, będzie wymagał spłatę rat od osób, które podpisały się pod umową. Nie ma żadnego znaczenia dla banku, to czy klienci żyją razem, czy zdecydowali się na rozwód. Jednak małżonkowie mogą dogadać się między sobą i na przykład osoba winna weźmie spłatę na siebie. Do spłaty kredytu hipotecznego może też zobowiązać się osoba, która pozostanie w mieszkaniu. Jeżeli nie będzie takiej możliwość, to obydwie strony muszą solidarnie spłacać kredyt hipoteczny.

  Sytuacja komplikuje się, gdy małżeństwo ma dzieci. Najczęściej zdarza się, że w mieszkaniu zostają osoba, która będzie głównym opiekunem dzieci. Jak wtedy wygląda spłata kredytu hipotecznego? Czy osoba, która zostaje w mieszkaniu, powinna samodzielnie spłacać comiesięczne raty? Teoretycznie odpowiedzialność za kredyt powinna wziąć osoba, która zostaje w mieszkaniu. Oczywiście najważniejsze jest to, żeby raty kredytu hipotecznego były regularnie spłacane. Zależy to od zdrowego rozsądku byłych współmałżonków i chęci dogadania się. Jednak, gdy żadna ze stron nie będzie chciała pójść na kompromis, to dobrym rozwiązaniem może okazać się sprzedaż mieszkania i całkowita spłata kredytu hipotecznego. Scenariuszy może być wiele, a najmniej skomplikowana wydaje się sytuacja, gdy mieszkanie zostało nabyte przed ślubem przez jednego ze współmałżonków. Najwięcej problemów wystąpi wtedy, gdy mieszkanie wchodzi w skład wspólnego majątku, a pod umową kredytową podpisało się dwóch małżonków

  Czy rozwód wpływa na kredyt hipoteczny?

  Kiedy bierzemy ślub, to tym samym między dwojgiem małżonków zawiązuje się wspólnota majątkowa. Niestety przy rozwodzie rodzi to wiele kłopotliwych sytuacji. Dotyczy to również kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty przez małżeństwo na wspólne mieszkanie. Jakie są możliwe rozwiązania? Problem zniknie, kiedy dojdzie do podziału majątku. Osoba, która w wyniku podziału otrzymała mieszkanie, jest jednocześnie zobowiązana do jego spłaty. Kredyt automatycznie jest przypisany właścicielowi.

  Małżonkowie mogą próbować się dogadać podczas rozwodu. Dla kredytodawcy nie ma to jednak znaczenia. Bank nie będzie wnikał i analizował Waszych relacji. Jedyne czego oczekuje to terminowej spłaty rat.

  Z tego wynika, że po rozwodzie czeka nas wiele spraw i formalności do załatwienia. Jak już pisaliśmy, bank nie jest zainteresowany naszymi małżeńskimi perypetiami. Nawet kiedy decyzja o rozwodzie się uprawomocni, to dla banku nie ma to znaczenia z punktu widzenia spłaty kredytu. Na pewno musimy udać się do banku, gdy zmieniamy nazwisko lub adres. Będzie to konieczne, gdy chcemy przepisać kredyt na jednego z małżonków lub gdy do kredytu dołączy kolejna osoba.

  Czy bank powinien wiedzieć się o rozwodzie? Czy powinniśmy informować bank o naszych planach?

  Jeżeli dochodzi do rozwodu, to bank nie będzie się interesował Waszym rozstaniem ani ustaleniami dotyczącymi podziału majątku. Nie ma to znaczenia, jeżeli raty kredytu regulujecie systematycznie i bez opóźnień. To, co natomiast powinniście zrobić to udać się do banku i zaktualizować dane osobowe oraz kontaktowe. Dotyczy to zmiany miejsca zamieszkania, zmiany nazwiska lub numer dowodu osobistego.

  Kiedy w trakcie sprawy sądowej i już po rozwodzie nie będziecie mogli się dogadać w kwestiach majątkowych i kredytowych, to wtedy warto porozmawiać z przedstawicielem banku o możliwych rozwiązaniach tej niełatwej sytuacji. Jeżeli były małżonek nie będzie spłacał części raty, to wtedy solidarnie odpowiesz za rosnący dług. Warto zabezpieczyć się przed takimi kłopotami.

  Kto będzie spłacał kredyt hipoteczny po rozwodzie?

  Co zatem można zrobić kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak załatwić tę sprawę, żeby jedna druga strona nie wpadła w niepotrzebne kłopoty? Najprostszą możliwości wydaje się przejęcie zobowiązania przez jedną ze stron.

  Dokładnie taką sytuację przewidział kodeks cywilny. W art. 519-526 KC znajdziemy następujący zapis:

  „Spłata kredytu po rozstaniu w przypadku przejęcia długów sprowadza się do tego, że jeden z byłych współmałżonków przejmuje część długu należącą do drugiego”.

  Kolejne rozwiązanie to nadpłacenie kredytu hipotecznego. Kwota nadpłaty powinna być na tyle wysoka, żeby kapitał, który zostanie do spłaty, zmieścił się w zdolności kredytowej małżonka, który przejął mieszkanie i spłatę kredytu hipotecznego. Może się jednak okazać, że bank nie zgodzi się na przejęcie długu. Wtedy należy rozmawiać z bankiem i negocjować. Wspólnie z bankiem powinniście przyjąć rozwiązanie, które będzie korzystne dla każdego z Was. Jest jeszcze jedna możliwość do rozważenia. Do kredytu hipotecznego może się dołączyć osoba trzecia. Najczęściej w takich wypadkach jest to rodzic lub nowy partner życiowy jednego ze współmałżonków. Dla banku jest to idealne rozwiązane, ponieważ za kredyt wciąż będą odpowiadać dwie osoby.

  Podział kredytu po rozwodzie

  Sposób spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie, zależy od tego, czy byli małżonkowie się dogadają i czy są w stanie iść na kompromis. Byli partnerzy życiowi powinni wziąć pod uwagę dobro i korzyści dwóch stron, a także indywidualną sytuację zawodową i finansową każdego z nich. Mogą też wziąć pod uwagę dobro dzieci i spłacać wspólnie kredyt za mieszkanie, które kiedyś przypadnie w spadku potomstwu.

  Ważna informacja jest taka, że mamy do wyboru wiele możliwości podziału spłaty kredytu hipotecznego po rozwodzie. Oczywiście wiele zależy do dobrej woli i rozsądku byłych małżonków, tym bardziej że obydwoje są odpowiedzialni za spłatę kredytu hipotecznego. Dlatego należy załatwić sprawę kredytu po rozwodzie w taki sposób, żeby żadna ze stron nie czuła się poszkodowana. Na szczęście jest wiele opcji, które służą rozwiązaniu tej sytuacji. Jedną z nich jest podział mieszkanie. Może się to jednak okazać niemożliwe ze względu na stan techniczny. Niekoniecznie też byli małżonkowie będą chcieli mieszkać blisko siebie. Kolejne rozwiązanie to przejęcie mieszkania z obowiązkiem spłaty drugiego z byłych partnerów. Jeżeli żaden z Was nie ma możliwości spłaty drugiej strony, to można pomyśleć o sprzedaży mieszkania i wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego.

  Przepisanie kredytu hipotecznego po rozwodzie na byłego współmałżonka

  Zdarza się, że małżonkowie podczas rozwodu decydują się na przepisanie kredytu na jedną osobę. Jest to rozwiązanie, po które sięga się dość często. Wtedy jeden z małżonków zatrzymuje mieszkanie lub dom, ale jednocześnie przejmuje też pełną odpowiedzialność za spłatę kredytu hipotecznego. Przepisanie wspólnego kredytu hipotecznego na jednego ze współmałżonków nie jest specjalnie skomplikowane. Wymaga jednak zgody kredytodawcy oraz wykreślenia jednego z małżonków. Potrzebne jest też oczywiście zgoda dwóch małżonków. Jeśli dojdzie do zgody w tej kwestii, to bank przystąpi do procedury oceny zdolność kredytowej małżonka, których chce spłacać kredyt. Wygląda to dokładnie tak samo, jak przy podpisywaniu nowej umowy.

  Znalezienie nowego współkredytobiorcy po rozwodzie

  Co w sytuacji, gdy kwota do spłaty jest duża, a małżonek, który chce spłacać kredyt, nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej? Jakiego rozwiązania szukać, gdy macie kredyt hipoteczny, a mieszkanie lub dom zostały przypisane jednemu ze współmałżonków? W takiej sytuacji zalecamy znalezienie nowego współkredytobiorcy. O taką przysługę możesz poprosić swojego nowego partnera życiowego, przyjaciela, rodzeństwo, czy też rodziców. Bank oczywiście sprawdzi również zdolność kredytową nowego współkredytobiorcy. Może się okazać, że Twoi rodzice, którzy są już na emeryturze, nie będą mieli odpowiedniej zdolności do zaciągnięcia zobowiązania.

  Co zrobić, gdy małżonkowie nie potrafią się porozumieć po rozwodzie?

  Podział majątku i zobowiązań to przede wszystkim sprawdzian na dojrzałość jednej i drugiej strony. Bez wątpienia jest to kwestia porozumienia między stronami rozwodu. Wiele problemów unikniecie, jeśli samodzielnie będziecie dążyć do wypracowania korzystnego rozwiązania. Warto pójść na kompromis, jeśli nie chcecie mieć problemów ze spłatą kredytu. Niestety nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza gdy za rozpad małżeństwa odpowiedzialna jest tylko jedna strona i emocje wezmą górę. Z jakimi konsekwencjami musimy się liczyć, gdy jeden ze współmałżonków odmawia spłaty kredytu? Nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ w takiej sytuacji bank obciąży spłatą kredytu drugiego z byłych małżonków. Bank nie będzie zajmował się problemami osób po rozwodzie i nie weźmie pod uwagę tego, że jeden z nich spłaca kredyt regularnie co miesiąc. To właśnie osoba, która spłaca kredyt regularnie, najczęściej bierze w takim wypadku całość zobowiązania na siebie. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji z powodu takiego zachowania byłego współmałżonka, to zachęcamy do rozmowy z bankiem. Najlepsze rozwiązanie to wydłużenie okresu spłaty lub wynegocjowanie nowych warunków spłaty.

  Sprzedaż nieruchomości z kredytem hipotecznym

  Bank może się nie zgodzić na przejęcie zadłużenia przez jednego ze współmałżonków. Do takiej sytuacji dojdzie, gdy małżonek nie będzie miał odpowiedniej zdolności kredytowej, która pozwoliłaby na przejęcie zadłużenia. Wtedy dobrym pomysłem będzie sprzedaż takiego mieszkania. Czy jednak sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym po rozwodzie, to zawsze dobry pomysł? Niekoniecznie, ponieważ może się okazać, że środki ze sprzedaży nie wystarczą na pokrycie zobowiązania. Obydwoje zostaniecie bez mieszkania i z częścią kredytu do spłaty.

  Sprawdź! nskup.pl - najszybszy sposób na sprzedaż nieruchomości

  Wynajem nieruchomości z kredytem hipotecznym

  Nie chcecie sprzedać mieszkania lub nie jest to dla Was korzystne rozwiązanie? Warto pomyśleć o wynajęciu mieszkania. Dochód z najmu możecie przeznaczyć na spłatę comiesięcznej raty. Dzięki takiemu rozwiązaniu każda ze stron może postarać się o kredyt na nowe mieszkanie lub wynająć mniejsze i tańsze mieszkanie, które będzie bardziej odpowiadać aktualnym potrzebom.

  Rozwód a kredyt hipoteczny we frankach – co warto wiedzieć?

  Kolejną komplikacją, która może się pojawić, jest kredyt hipoteczny we frankach. Rata takiego kredytu jest wysoka i należy ją spłacać. Taka sytuacja jest na pewno dużym wyzwaniem. Kredyt we frankach jest drogi, dlatego po rozwodzie nikt nie chce wziąć wyłącznej odpowiedzialności za jego spłatę. Sprzedaż też może być nieopłacalna, ponieważ pieniądze pozyskane ze sprzedaży raczej nie wystarczą na wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego we frankach. Najlepszym rozwiązaniem może okazać się wynajem takiej nieruchomości. Środki z wynajmu powinny wystarczyć na spłatę raty.

  Rozwód a kredyt hipoteczny „Rodzina na swoim”

  Zajmijmy się teraz kredytem hipotecznym zaciągniętym w ramach programu „Rodzina na Swoim”. Co dzieje się z takim kredytem w przypadku rozwodu? Warto wiedzieć, że niezależnie od zmian w Waszym życiu, dopłaty nie mogą zostać zabrane. Co więcej, nawet jeśli mieszkanie wraz z kredytem hipotecznym zostaną przepisane na jednego z byłych współmałżonków, to nie straci on prawa do korzystania z dofinansowania. Obecnie program „Rodzina na Swoim” zakończył swój żywot. Wnioski o udzielenie finansowania na preferencyjnych warunkach można było składać do 31 grudnia 2012 r.

  Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące kredytu hipotecznego po rozwodzie, to skontaktuj się z ekspertami kredytowymi z kredytwroclaw.pl. Zapraszamy do kontaktu!

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt hipoteczny

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego