Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w 2024 roku
– ekspert wyjaśnia

Dodano: 05.12.2022    |    Zaktualizowano: 20.03.2024

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w 2024 roku – ekspert wyjaśnia Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w 2024 roku – ekspert wyjaśnia

Z tego artykułu dowiesz się:

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – czy warto?

  Nasi klienci pytają nas, czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest zawsze możliwa. Odpowiedź jest twierdząca. Co więcej, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, zarówno całościowa, jak i częściowa została usankcjonowana w ustawie o kredycie konsumenckim. W takiej sytuacji kredytobiorca musi natomiast liczyć się z koniecznością opłaty za wcześniejszą spłatę. Taka opłata stanowi dla banku pewną rekompensatą. Ważne jest to, że taką opłatę lub prowizję bank może pobrać tylko do pewnego momentu. Nasi eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl przygotowali artykuł, z którego dowiesz się, czy warto spłacić kredyt wcześniej.

  Wcześniejsza spłata kredytu - wprowadzenie

  Dysponujesz nadwyżkami finansowymi i zastanawiasz się nad spłatą kredytu hipotecznego? Musisz wiedzieć, że masz prawo i możliwość wcześniejszej spłaty kredytu i skrócenia okresu kredytowania. Bank nie może zabronić i zablokować tego typu transakcji. Dowiedz się, czy takie rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystne i jakie są warunki wcześniejszej spłaty.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w 2022 – co to jest?

  Na samym początku przypomnimy, na czym polega spłata kredytu. Podpisując umowę kredytową z bankiem, zobowiązujesz się do zwrotu kapitału oraz naliczonych odsetek zgodnie z harmonogramem. Spłata kredytu gotówkowego oraz kredytu hipotecznego rozkładana jest na raty kapitałowo-odsetkowe, które spłacasz co miesiąc. Odsetki są naliczenie na podstawie aktualnie obowiązującej stopy procentowej. Oprocentowanie to WIBOR + marża. Marża stanowi zysk banku. Bank oczekuje od Ciebie, że raty będą spłacane w terminie.

  Bardzo często zdarza się, że klient, który dysponuje nadwyżkami finansowymi, będzie chciał spłacić swoje zobowiązanie kredytowe wcześniej. Naszym klientom doradzamy dokładne przeczytanie umowy i sprawdzenie warunków wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego lub hipotecznego. Część banków pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę. Opłata to rekompensata za utracone odsetki, czyli zysk banku. W tym miejscu warto zadać sobie pytanie, czy wcześniejsza spłata np. kredytu gotówkowego jest zawsze opłacalna?

  Warto podkreślić, że Rzecznik Finansowy oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał własną interpretację zapisów w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tą interpretacją, jeżeli dojdzie do wcześniejszej spłaty, to kredytodawca ma obowiązek proporcjonalnie obniżyć i zwrócić wszystkie koszty takiego kredytu.

  Czy w każdym banku można wcześniej spłacić kredyt gotówkowy?

  Każdy polski bank daje obecnie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Jest to standard na rynku finansowym. Wcześniejszą spłatę gwarantuje również ustawa. Klienci muszą się jednak liczyć z opłatami za wcześniejszą spłatę. Przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z warunkami wcześniejszej spłaty. Część banków nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę, więc takie rozwiązanie może być bardzo korzystne dla kredytobiorcy,

  Podstawa prawna dla wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego

  Jak pisaliśmy wyżej, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego gwarantuje Ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. W art. 3 znajdziemy też definicję umowy o kredyt konsumencki.

  Umowa o kredyt konsumencki jest to umowa zobowiązania w kwocie nie większej niż 255 550 zł lub równowartość tej kwoty w walucie innej niż waluta polska, którego kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia go konsumentowi.

  Kredyt gotówkowy będzie uznany za kredyt konsumencki, jeśli:

  • udzielany jest konsumentowi,
  • cel kredytu nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • kwota zobowiązania nie przekracza 255 550 zł,
  • udzielany jest odpłatnie.

  Art. 48 ustawy o kredycie konsumenckim gwarantuje konsumentowi prawo do całościowej lub częściowej spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie, w każdym czasie. Klient może poinformować bank o zamiarze wcześniejszej spłaty, ale bank nie może uzależnić od tego swojej decyzji.

  Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego się opłaca?

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego będzie w większości przypadków korzystna. Są bardzo duże zalety takiego rozwiązania. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

  • Niższe koszty, ponieważ skrócenie czasu kredytowania oznacza, że zapłacimy mniej odsetek.
  • Pozbywasz się zobowiązania i nie musisz już więcej pamiętać o spłacie comiesięcznych rat. Każdy kredyt stanowi bowiem nie tylko ciężar finansowy, ale też psychiczny.

  Może się też zdarzyć, że wcześniejsza spłata kredytu nie będzie opłacalna. Dotyczy to przede wszystkim kredytów hipotecznych z umową na kilkadziesiąt lat. Przy kredycie gotówkowym raczej takie problemy nie występują. Zachęcamy mimo to do sprawdzenia umowy i warunków wcześniejszej spłaty.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego zawsze będzie dla nas opłacalna. Przygotowaliśmy przykład, który potwierdza tę tezę. Zakładamy oczywiście, że bank nie pobierze prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Załóżmy, że chcesz zaciągnąć kredyt na kwotę 25 000 zł, na okres dwóch lat, oprocentowanie wynosi 8%, a prowizja 0%. Sprawdźmy wysokość raty i całkowity koszt kredytu.

  Rata kapitałowo – odsetkowa w tym wypadku wyniesie 1130,68 zł. Całkowity koszt kredytu wyniesie zatem 2136,37 zł. Jest to suma wszystkich odsetek.

  Kredyt spłacasz jednak już po roku. Oznacza to, że na odsetkach oszczędzisz 570,12 zł. Całkowity koszt kredytu gotówkowego wyniesie wtedy 1566,25 zł. Jest to dość spora oszczędność, biorąc pod uwagę krótki czas spłaty.

  Kiedy warto rozważyć wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego?

  W przypadku, gdy dysponujesz nadwyżkami finansowymi, zawsze warto rozważyć wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego. Możesz to przemyśleć, gdy otrzymasz premię, nagrodę lub podwyżkę. W ten sposób skrócisz czas kredytowania i zmniejszysz koszty kredytu. Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego może się okazać bardzo potrzebna, gdy chcesz starać się w najbliższej przyszłości o kredyt hipoteczny. Spłata wszystkich zobowiązań znacząco poprawi Twoją zdolność kredytową.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a zwrot kosztów

  Jest jeszcze jedna dobra wiadomość w związku z wcześniejszą spłatą kredytu gotówkowego. W takiej sytuacji masz możliwość starać się o zwrot kosztów. Spłaciłeś wcześniej kredyt gotówkowy? W takim razie masz prawo do zwrotu kosztów. Oznacza to, że zaraz po spłacie kredytu gotówkowego, możesz zwrócić się do banku z wnioskiem o zwrot części poniesionych kosztów, do których na przykład zaliczamy prowizję.

  Warto wiedzieć, że Rzecznik Finansowy wraz z Prezesem UOKiK zinterpretowali przepisy ustawy w ten sposób, że banki mają obowiązek zwrotu części kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty. W 2016 roku wydano nawet w tej sprawie specjalne oświadczenie, którego celem było zdyscyplinowanie banków, które odmawiały klientom zwrotu części kosztów kredytu gotówkowego, gdy doszło do wcześniejszej spłaty. Co więcej, takie samo stanowisko zajął Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 19 września 2019 roku jednoznacznie orzekł, że kredytodawca jest zobowiązany do zwrotu części kosztów w kwocie, która będzie pomniejszona proporcjonalnie do czasu spłaty.

  Jakie koszty powinny zostać zwrócone? Tak naprawdę to wszystkie. Ustawodawca określił to w art. 49 Ustawy o kredycie konsumenckim:

  „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

  Całkowity koszt kredytu to prowizja, odsetki, marża, a nawet podatki. Każdy dodatkowy koszt kredytu podlega zwrotowi na rzecz kredytobiorcy, w przypadku, gdy dokonał on wcześniejszej spłaty.

  Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego

  Czy zwrot odsetek jest również możliwy przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego? Trudno odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Nie zawsze będzie to możliwe. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób instytucja bankowa wylicza kwotę do zwrotu. Bank może odrzucić Twój wniosek o zwrot odsetek, jeżeli zostały one naliczone od sumy zadłużenia na dzień regulowania spłaty. Sprawa zwrotu odsetek będzie wyglądać inaczej, gdy kredytodawca naliczy je tak, jakby spłata kredytu trwała do końca czasu określonego w umowie. Wtedy bank ma obowiązek zwrócić część odsetek swojemu klientowi, zgodnie z artykułem 49 Ustawy o kredycie konsumenckim.

  Nie masz obowiązku informować banku o wcześniejszej spłacie, ale na pewno dużo bezpieczniej jest skontaktować się z bankiem. Może się zdarzyć, że w przypadku wcześniejszej spłaty konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy. Spotkaliśmy się już z sytuacjami, że środki, które przelano na rachunek kredytowy, zostały zablokowane, a system pobrał kwotę dopiero z dniem kolejnej raty. Bez wątpienia tak ważniej sprawy należy dopilnować.

  Zwrot prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego

  Zwrot prowizji kredytowej przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego jest to dużo mniej skomplikowana operacja niż w przypadku zwrotu odsetek. Zgodnie z ustawą, bank ma obowiązek zwrócić taką kwotę prowizji, która będzie proporcjonalna w stosunku do liczby rat, o które skrócono okres spłaty. Podajmy bardzo prosty przykład. Jeżeli zaciągnąłeś kredyt gotówkowy na 36 miesięcy, a spłacisz go już po roku, to bank zwróci Ci 1/3 prowizji, którą uregulowałeś podczas podpisywania umowy kredytowej.

  Pamiętaj o jeszcze jednej ważnej kwestii. Zwrot prowizji, czyli dług banku wobec Ciebie ulega przedawnieniu. Jeżeli nie zawnioskujesz o zwrot prowizji w określonym terminie, to nie będziesz mógł już dochodzić zwrotu kwoty prowizji nawet przed sądem. Ważna informacja jest taka, że termin przedawnienia zależy od tego, w którym momencie zdecydowałeś się na wcześniejszą spłatę. Jeśli spłaciłeś kredyt przed 9 lipca 2018 roku, to masz 10 lat na ubieganie się o zwrot prowizji. Obecnie skrócono termin przedawnienia do 6 lat.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego a ubezpieczenie

  Dowiedziałeś się już jak wygląda sprawa zwrotu odsetek i prowizji przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego. Jak wygląda natomiast kwestia zwrotu składki ubezpieczeniowej? Zwrot części opłaconej składki wygląda podobnie jak w przypadku zwrotu prowizji.

  Dodatkowe opłaty związane ze spłatą kredytu gotówkowego przed czasem

  Chociaż banki coraz częściej idą swoim klientom na rękę, to zdarza się jednak, że przy wcześniejszej spłacie będziesz musiał ponieść dodatkowe koszty. Bank może przede wszystkim naliczyć prowizję z tytułu wcześniejszej spłaty. Wynika to z tego, że wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest dla instytucji finansowej po prostu niekorzystna. Z jaką opłatą musisz się liczyć? Najczęściej wynosi ona od 1% do 3% kwoty spłacanego kapitału. W związku z tym, że nie każdy bank pobiera taką opłatę, to przed wyborem kredytu warto zapoznać się z warunkami umowy i wcześniejszej spłaty. Obecnie nie ma problemu ze znalezieniem takiego banku.

  W jaki sposób można szybciej spłacić kredyt gotówkowy?

  Jako kredytobiorca możesz spłacić kredyt gotówkowy przed końcem umowy na kilka sposobów. Wszystko zależy od Twoich możliwości finansowych. Sprawdź, w jaki sposób możesz wcześniej spłacić swoje zobowiązanie:

  • Nadpłacanie kredytu gotówkowego to bez wątpienia najpopularniejszy sposób, który umożliwi szybszą spłatę kredytu. Na czym dokładnie polega? W tym przypadku płacisz wyższą kwotę raty niż ta, która została określona w umowie. W ten prosty sposób nie tylko skracasz okres spłaty kredytu, ale również zmniejszasz całkowity koszt kredytu. Kiedy nadpłacasz raty, to możesz zdecydować, czy chcesz skrócić okres spłaty i płacić cały czas taką samą ratę, czy też pozostawić umowny okres kredytowania, ale za to w przyszłości płacić niższą ratę. Nadpłata kredytu jest możliwa w każdym momencie. O kwocie nadpłaty decyduje klient.
  • Spłata całkowita kredytu gotówkowego przed terminem to kolejny sposób. Jest to dobre rozwiązanie, gdy otrzymałeś dodatkowy zastrzyk gotówki, który będzie wystarczający do spłaty całego zobowiązania. Może to np. być premia roczna, spadek itd. W ten sposób możesz sporo zaoszczędzić na odsetkach i dodatkowo otrzymać zwrot części kosztów. Wcześniejsza spłata jest bardzo prosta. Wystarczy, że zalogujesz się do swojej bankowości internetowej. W zakładce dotyczącej kredytu powinna znajdować się informacja na temat wcześniejszej spłaty Twojego kredytu gotówkowego. Następnie wypełnij i wyślij formularz, w którym wskażesz rachunek, z którego mają zostać pobrane środki na wcześniejszą spłatę.

  Jak krok po kroku dokonać wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego?

  Wcześniejsza spłata kredytu jest oparta na dość prostej procedurze. Formalności jest niewiele, dlatego całą sprawę możesz załatwić szybko. Co więcej, wcześniejszej spłaty możesz dokonać praktycznie w każdym momencie. Wcześniej zalecamy przeczytanie umowy i kontakt z doradcą bankowym. Dzięki temu dowiesz się, jakie są koszty spłaty przed terminem. Bardzo możliwe jest to, że konieczne będzie podpisanie aneksu do umowy kredytowej z nową datą spłaty zobowiązania. Warto wiedzieć, że wcześniejszej spłaty możesz dokonać w banku lub za pomocą bankowości internetowej. W bankowości on-line należy wejść w szczegóły kredytu i zaznaczyć opcję wcześniejszej spłaty. Następnie wypełnij formularz i podpisz aneks do umowy kredytowej. W większości przypadków wszystkie formalności będziesz mógł załatwić on-line i bez konieczności stawienia się w placówce.

  Jakie są zasady wcześniejszej spłaty kredytu w polskich bankach?

  Każdy bank prowadzi własną politykę kredytową. Dotyczy to również wcześniejszej spłaty. Dlatego tak ważne jest przeczytanie zapisów w umowie dotyczących takiej transakcji. Eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl sprawdzili, jak wygląda wcześniejsza spłata w polskich bankach.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w PKO BP

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w banku PKO BP jest możliwa dla wszystkich klientów. Co więcej, możesz załatwić sprawę wcześniejszej spłaty on-line, poprzez wydanie dyspozycji za pomocą bankowości elektronicznej. Bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu zgodnie z aktualnie obowiązującą Taryfą Opłat i Prowizji. W przypadku kredytu hipotecznego prowizja wynosi 2%, o ile spłacisz kredyt przed upływem 3 lat od daty podpisania umowy. W przypadku kredytu gotówkowego prowizja wynosi 0%. Oznacza to, że wcześniejsza spłata kredytu w PKO BP jest darmowa. Jeżeli spłaciłeś kredyt po 12 listopada 2019 roku, to zwrot prowizji zostanie dokonany w sposób automatyczny na wskazany przez Ciebie rachunek.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Alior Bank

  Zasady wcześniejszej spłaty kredytu w Alior Banku są korzystne dla klienta, ponieważ w większość przypadków bank nie pobierze prowizji ani żadnych innych opłat. Zdarza się jednak, że w przypadku niektórych umów kredytowych, Alior Bank pobierze opłatę z tytułu wcześniejszej spłaty. Informacje o wszystkich opłatach znajdziesz w Taryfie Opłat i Prowizji. Potrzebne jest Ci zaświadczenie o wcześniejszej spłacie? Wystarczy, że zalogujesz się do bankowości internetowej i przejdziesz do zakładki moje sprawy — Dyspozycje. Następnie wybierz opcję: Złóż nowy wniosek i zaznacz Zaświadczenie o zamkniętych kredytach. Potwierdzenie o wcześniejszej spłacie kredytu możesz otrzymać również w każdej placówce banku lub w call centre. Wtedy jednak będziesz musiał uiścić opłatę za wydanie dokumentu.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w mBanku

  Sprawdziliśmy również, jak wygląda wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w mBanku. Zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji, bank nie pobiera żadnych opłat od swoich klientów za wcześniejszą spłatę. Klienci mogą spłacić cały kredyt w dowolnym momencie. Jest to bardzo proste, ponieważ możesz wygodnie skorzystać z bankowości elektronicznej. Możesz też zadzwonić na mLinię lub udać się do placówki bankowej. mBank gwarantuje również zwrot nadpłaconych odsetek, jeżeli zdecydujesz się na wcześniejszą sprzedaż. Wszystkie osoby, które podpisały umowę po 21 lipca 2017 roku, automatycznie otrzymają zwrot części kosztów na wskazane konto bankowe.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Millennium

  Bank Millenium to kolejna instytucja finansowa, która nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę. Dotyczy to każdego kredytu zaciągniętego w Millenium. Bankowość elektroniczna w Polsce wciąż się rozwija, dlatego w Millenium podobnie jak w innych bankach można załatwić wiele formalności z pomocą systemu transakcyjnego. Wystarczy, że po zalogowaniu wybierzesz opcję wcześniejszej spłaty. Osobom, które wolą kontakt osobisty, proponujemy rozmowę z doradcą na infolinii TeleMillennium lub złożenie dyspozycji w placówce.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Santanderze

  Czytając Tabelę Opłat i Prowizji banku Sanatander, dowiesz się, że bank może pobrać prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego, jeśli taka informacja została zawarta w umowie kredytowej. Jeżeli nie ma takiego zapisu w umowie, to wcześniejsza spłata jest darmowa. Kolejna informacja jest taka, że w przypadku przedterminowej spłaty kredytu gotówkowego o stałej stopie procentowej, udzielonego do 17 grudnia 2011 roku i w kwocie powyżej 80 000 zł, bank pobierze prowizję w wysokości 4%, ale nie mniej niż 16 zł.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w Credit Agricole

  W banku Credit Agricole nie będziesz musiał płacić prowizji za wcześniejszą spłatę. Jeżeli chcesz spłacić kredyt gotówkowy przed terminem, to skontaktuj się z doradcą w placówce lub zadzwoń na infolinię. W przypadku każdego kredytu, który został spłacony po 31 stycznia 2020 r., nie musisz starać się o zwrot prowizji, ponieważ rozliczenie następuje automatycznie w ciągu 14 dni liczonych od dnia spłaty kredytu.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w ING Banku Śląskim

  W ING Banku masz możliwość spłacić kredyt wcześniej. Co więcej, nie poniesiesz w związku z tą transakcją żadnych dodatkowych kosztów. Wszystko załatwisz, logując się do systemu bankowości elektronicznej. Kolejny krok to wybór zakładki „nadpłać pożyczkę”. Ważne jest to, że możesz wybrać jedną z następujących opcji: spłata jednej lub kilka rat, lub całej kwoty kredytu.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego w PEKAO S.A

  Bank PEKAO nie pozostał w tyle i również udostępnił możliwość wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego. Warto wiedzieć, że od sierpnia 2020 roku bank zmienił metodę wyliczenia należnej do zwrotu prowizji. Aktualnie PEKAO stosuje tzw. metodę liniową, która pozwala na proporcjonalny zwrot opłaty, przypadającej na okres, o który zostanie skrócony harmonogram spłaty. Wcześniej, bank stosował metodę efektywną, która uwzględniała również koszt kapitału.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – podsumowanie

  Mam nadzieję, że w artykule przygotowanym przez ekspertów kredytowych z www.kredytwroclaw.pl, znalazłeś wszystkie potrzebne informacje na temat wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego i ewentualnych kosztów takiej transakcji. Już wiesz, że każdy bank prowadzi w tej kwestii własną politykę kredytową. Dobra wiadomość jest taka, że w większość banków nie pobiera opłaty za wcześniejszą spłatę. Na sam koniec przygotowaliśmy krótkie podsumowanie tematu.

  Wcześniejsza spłata kredytu – jak obliczyć?

  Możesz bez żadnego problemu sam obliczyć, ile środków zwróci Ci bank, gdy dokonasz przedterminowej spłaty kredytu. Do tego celu możesz użyć specjalnego kalkulatora kredytowego, który został przygotowany przez UOKiK. Narzędzie dokonuje obliczeń na podstawie metody liniowej. Metoda ta polega na podzieleniu wszystkich koszty przez liczbę dni obowiązywania umowy. Wynik ten należy pomnożyć przez liczbę dni, o które został skrócony okres kredytowania.

  Wcześniejsza spłata kredytu – ile można zaoszczędzić?

  Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jak wysokie jest saldo Twojego kredytu i ile dni zostało do końca umowy kredytowej. Jak łatwo się domyślić, im wyższa kwota kredytu i dłuższy okres spłaty, tym na większe korzyści możesz liczyć w przypadku wcześniejszej spłaty.

  Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego, a odsetki

  Wcześniejsza spłata kredytu to dla Ciebie duże korzyści. Zaliczymy do nich również zwrot nadpłaconych odsetek. Jest to szczególnie ważne, teraz gdy oprocentowanie kredytów gotówkowych wynosi nawet 7%.

  Wcześniejsza spłata kredytu – jak uniknąć prowizji?

  Bank najczęściej pobierają prowizję za wcześniejszą spłatę w przypadku kredytów hipotecznych. Jednak ustawa o kredycie hipotecznym nakłada na banki pewne ograniczenia. Instytucje finansowe mogą pobrać prowizję za przedterminową spłatę tylko wtedy, gdy nie minęły jeszcze 3 lata od daty podpisania umowy. Zapis ten obowiązuje w przypadku kredytów mieszkaniowych zaciągniętych po 22 lipca 2017 roku. Jeżeli zaciągnąłeś kredyt hipoteczny przed tą datą, to bank ma prawo pobrać prowizje w każdym momencie. Jeżeli nie chcesz płacić prowizji, to najlepiej przeczekać 3 lata wskazane w ustawie.

  Jak wygląda wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego?

  Kredyt hipoteczny to zobowiązanie celowe i długoterminowe. Siłą rzeczy inne zasady będą stosowane w przypadku kredytu hipotecznego i gotówkowego. W przypadku kredytu hipotecznego może się zdarzyć, że zapłacisz prowizję nawet do 3% spłacanej kwoty. W przypadku kredytów ze stałą stopą procentową taka operacja może okazać się dla nas niekorzystna. Bank ma bowiem prawo pobrać opłatę za wcześniejszą spłatę przez cały okres trwania kredytu ze stałą stopą procentową.

  Chcesz widzieć więcej na temat wcześniejszej spłaty zobowiązań kredytowych? Skontaktuj się z ekspertami z kredytwroclaw.pl!

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt gotówkowy

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego