Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Ustawa o kredycie hipotecznym
w 2022 roku
– ekspert wyjaśnia!

Dodano: 17.09.2022    |    Zaktualizowano: 02.01.2024

Ustawa o kredycie hipotecznym w 2022 roku – ekspert wyjaśnia! Ustawa o kredycie hipotecznym w 2022 roku – ekspert wyjaśnia!

Z tego artykułu dowiesz się:

  Ustawa o kredycie hipotecznym – co warto wiedzieć?

  Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która weszła w życie dnia 23 marca 2017 r., miała na celu m.in. uregulowanie kwestii związanych z kredytem hipotecznym. Zamiarem ustawodawcy była większa ochrona kredytodawców. Ustawa dała klientom prawo do rezygnacji z podpisanej umowy oraz możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Określiła również maksymalny czas oczekiwania na decyzję kredytową. W ty artykule zajmiemy się nową ustawą o kredycie hipotecznym. Eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl sprawdzili, jakie są cele nowej ustawy i w jaki sposób chroni interesy klienta.

  Ustawa o kredycie hipotecznym - wprowadzenie

  Kredyt hipoteczny jest produktem finansowym, który służy m.in. realizowaniu celów mieszkaniowych i jest znany od dawna. Jednak ustawa, która uregulowała kwestie związane z tym produktem, pojawiła się dopiero w 2017 r. Ustawa była odpowiedzią na unijną dyrektywę MCD, która nałożyła na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia przepisów chroniących prawa konsumentów. Dyrektywa dotyczyła kredytów konsumenckich oraz kredytów, których celem był zakup nieruchomości mieszkalnej. 17 września 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy.

  Ustawa o kredycie hipotecznym – jakie są najważniejsze cele nowej ustawy?

  Nowa ustawa o kredycie hipotecznym ma sprawić, że kredyty hipoteczne będą bardziej przystępne i przejrzyste. Oznacza to, że kredytobiorcy będą mieli mocniejszą pozycję w rozmowach z bankiem. Oferty kredytowe mają stać się bardziej transparentne i zrozumiałe dla klientów. Klient będzie miał większy dostęp do szerokiej oferty kredytowej i będzie miał możliwość porównać między sobą propozycje różnych banków. Klient powinien świadomie wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie kredytowe.

  Ustawa o kredycie hipotecznym jasno też określa podmioty, które mogą udzielać kredytów hipotecznych. Mogą to być wyłącznie instytucje, które są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Kredyt hipoteczny może być zatem oferowany przez:

  • banki krajowe,
  • oddziały banków zagranicznych,
  • instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną,
  • oddziały instytucji kredytowych,
  • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-i).

  Instytucje pozabankowe nie mogą udzielać kredytów hipotecznych. Byłoby to niezgodne z obowiązującym prawem. Ważna informacja! W ustawie o kredycie hipotecznym znalazły się również zapisy, które mówią o tym, w jakiej walucie banki mogą udzielać kredytów hipotecznych. Kredyt hipoteczny może zostać udzielony tylko w takiej walucie:

  • w której klient zarabia,
  • w której klient uzyskuje większość dochodów,
  • w której klient ma większość zgromadzonych aktywów.

  Banki nie mają obecnie możliwości udzielania kredytu wyłącznie w walucie obcej.

  Porównanie ofert kredytu hipotecznego w najpopularniejszych bankach

  Ranking kredytów hipotecznych

  Przykład reprezentatywny
  Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. KredytWroclaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych poniżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Potrzebujesz innej oferty? - wprowadź parametry kredytu

  Kwota kredytu:
  Okres spłaty:
  lat

  Ustawa o kredycie hipotecznym 2017 – co zmieniło się w zapisach ustawy?

  Ustawa o kredycie hipotecznym z 2017 wprowadziła wiele zapisów, które mają na celu ochronę interesów klienta. Zakazano m.in. stosowania przez banki tzw. sprzedaży wiązanej. Banki nie mogą już uzależniać swoich decyzji kredytowych od tego, czy klient nabył dodatkowy produkt, czy też nie. Wcześniej było to bardzo popularne rozwiązanie. Klient musiał dodatkowo nabyć konto osobiste, lokatę lub kartę kredytową, żeby otrzymać kredyt.

  Ustawodawca pochylił się również nad długością oczekiwania na decyzję banku. Ustawa o kredycie hipotecznym z lipca 2017 roku dokładnie określa, ile wynosi maksymalny termin na wydanie decyzji kredytowej. Obecnie wynosi on 21 dni i jest liczony od daty złożenia wniosku o kredyt.

  Ustawa reguluje również kwestie związane z reklamą produktów bankowych. Treść reklamy ma być jednoznaczna i nie zostawiać pola do domysłów. MA być też rzetelna, zrozumiała, a treść ma być dobrze widoczna. Instytucje finansowe nie mogą wprowadzać swoich klientów w błąd.

  Nowelizacja wprowadza zmiany w związku z tzw. ubezpieczeniem pomostowym. Jeżeli bank naliczy opłatę dodatkową, która musisz płacić do czasu wpisu, to opłata ta ulega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet spłaty kredytu hipotecznego. Zmiana dotyczy umów o kredyt hipoteczny zawartych:

  • po dniu wejścia w życie ustawy,
  • umów zawartych przed tym dniem, jeżeli do dnia jej wejścia w życie nie dokonano jeszcze wpisu hipoteki.

  Termin zwrotu środków będzie uzależniony od zakończenia postępowania wieczystoksięgowego. Bank ma na to 60 dni od uprawomocnienia się wpisu.

  Ważna informacja

  Banki oczywiście bardzo kreatywnie podchodzą do zapisów ustawy, chcąc bronić swoich interesów. Dobry przykład to omijanie zakazu sprzedaży wiązanej. Klient może liczyć na lepsze warunki, jeżeli dodatkowo nabędzie inny produkt lub usługę banku. Nie będziesz mógł skorzystać z promocji, jeśli nie zdecydujesz się na inne produkty bankowe.

  Jakie obowiązki nałożyła na kredytodawców ustawa o kredycie hipotecznym?

  Jak już pisaliśmy wyżej nowelizacja ustawy ma jeszcze bardziej chronić klienta. Banki mają umożliwiać swoim klientom restrukturyzację zadłużenie, o ile sytuacja majątkowa i zawodowa klienta uległa pogorszeniu. Może się jednak okazać, że restrukturyzacja nie poprawi zdolność kredytowej klienta. Wtedy kredytobiorca ma szansę na sprzedaż nieruchomości i spłatę kredytu w terminie co najmniej 6 miesięcy.

  Kiedy już wyczerpią się wszystkie możliwości, a kredytobiorca wciąż nie będzie spłacał zadłużenie, to dopiero wtedy bank może podjąć pierwsze działanie windykacyjne.

  Klient ma również prawo odstąpić od umowy. Po podpisaniu umowy kredytobiorca ma 14 dni na zapoznanie się z ofertą i zapisami w umowie oraz ewentualne odstąpienie od umowy bez żadnych konsekwencji. Bank nie może z tego tytułu naliczyć żadnych opłat i prowizji. Klient zapłaci jedynie odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

  Ustawa o kredycie konsumenckim a proces kredytowy w banku

  Ustawa o kredycie hipotecznym jest bardzo ważna dla każdego klienta, który planuje zaciągnąć kredyt hipoteczny. Jednak ten dokument nie zawiera informacji o tym, w jaki sposób porównać i wybrać najlepsze oferty bankowe. Możesz wybrać najlepszy kredyt hipoteczny, ale musisz porównać parametry ofert dostępnych na rynku. Kredyt hipoteczny powinien być przede wszystkim dopasowany do Twojej sytuacji życiowej i finansowej. W jaki sposób znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny? Przede wszystkim skorzystaj z pomocy eksperta kredytowego z kredytwroclaw.pl. Ekspert porówna ze sobą dziesiątki ofert i wybierze kredyt, który będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.

  Możesz też skorzystać z popularnych narzędzi, które znajdziesz w Internecie. Są to porównywarka finansowa lub kalkulator kredytu hipotecznego. W sieci dostępne są również rankingi kredytów hipotecznych. Wystarczy wpisać kilka danych, żeby otrzymać odpowiedź na pytanie, który kredyt hipoteczny jest korzystny.

  Ustawa o kredytach hipotecznych – wymogi wobec pośredników

  Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami jasno wskazuje, kto może świadczyć usługi pośrednictwa kredytu hipotecznego. Zgodnie z ustawą mogą to robić jedynie pośrednicy kredytu hipotecznego oraz agenci.

  Pośrednik kredytu hipotecznego może prowadzić swoją działalność dopiero wtedy, gdy zda odpowiedni egzamin. Jest to test, który składa się z 50 pytań. Osoby, które otrzymają pozytywny wynik, mogą rozpocząć pracę w zawodzie. KNF wpisuje pośrednika do rejestru i wydaje zezwolenie na wykonywanie zawodu. Przyszły pośrednik musi też przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Dodatkowo jest zobowiązany do nabycia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością.

  Zmiany w ustawie a wcześniejsza spłata kredytu

  Zanim ustawa weszła w życie, to bank robił wszystko, żeby klient nie spłacał wcześniej swojego kredytu. Banki chciały w ten sposób zabezpieczyć zyski z tytułu odsetek. Instytucje finansowe nakładały wysokie opłaty za wcześniejszą spłatę kredytu, co miało zniechęcić klientów do podejmowania takich działań. Podsumowując: wcześniejsza spłata nie leży w interesie banków. Nowelizacja ustawy daje klientom możliwość wcześniejszej spłaty w dowolnym momencie trwania umowy. Całkowity koszy kredytu obniży się proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Klient musi dodatkowo uregulować opłaty związane z obsługą kredytu.

  Ustawa o kredycie a restrukturyzacja kredytu

  W ustawie znalazły się również nowe zapisy dotyczące restrukturyzacji kredytu. Jeżeli kredytobiorca ma problemy ze spłatą swoich należności, to ma 14 dni na spłatę zadłużenia od momentu wystawienia wezwania do zapłaty. Następnie ma kolejne 14 dni na złożenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Restrukturyzacja zadłużenia jest ustalana z klientem i dostosowana do jego sytuacji finansowej.

  Bank natomiast ma prawo do czasowego wstrzymania płatności czy wydłużenia okresu kredytowania. Jeżeli bank i klient nie dojdą do porozumienia, to kredytobiorca ma 6 miesięcy na sprzedaż mieszkania lub domu i całkowitą spłatę zadłużenia. Bank w tym czasie nie może windykować swoich należności.

  Nowe zapisy w ustawie a ochrona kredytobiorców

  Bardzo dużą uwagę ustawa przykłada do działań reklamowych banku. Wszelkiego rodzaju treści reklamowe, które odnoszą się kredytu hipotecznego i są dostępne w prasie, telewizji czy Internecie mają być jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne.

  Reklama nie może wprowadzać klienta w błąd. Oznacza to, że w treści przekazu reklamowego nie mogą znaleźć się sformułowania niejasne, nieprecyzyjne i dwuznaczne. Klient nie może otrzymać przekazu, który może wytworzyć mylne przekonanie o dostępności i kosztach kredytu.

  Czcionka oraz czas wyświetlania wszystkich treści reklamowych ma umożliwić swobodne ich odczytanie przez konsumenta. W reklamie muszą się znaleźć takie informacje o kredycie hipotecznym jak oprocentowanie kredytu, całkowita kwota kredytu hipotecznego i RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt hipoteczny

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego