Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Źródła dochodu nieakceptowane i akceptowane przez bank 2024
- ekspert wyjaśnia!

Dodano: 29.10.2021    |    Zaktualizowano: 02.01.2024

Źródła dochodu nieakceptowane i akceptowane przez bank 2024 - ekspert wyjaśnia! Źródła dochodu nieakceptowane i akceptowane przez bank 2024 - ekspert wyjaśnia!

Z tego artykułu dowiesz się:

  Źródła dochodu nieakceptowane i akceptowane przez bank przy kredycie

  Najważniejszy etap w całej procedurze starania się o kredyt to badanie zdolności kredytowej. Niezależnie, czy starasz się o kredyt hipoteczny, czy o kredyt gotówkowy to musisz przejść przez ocenę zdolności kredytowej, czyli inaczej mówić Twojej zdolności do regulowania zobowiązań. Najważniejszy element Twojej zdolności kredytowej to Twoje dochody. Eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl sprawdzili, jakie źródła dochodów są akceptowane przez banki, a jakie nie. Zacznijmy od tego, że bardzo dużą rolę odgrywa wysokość Twoich dochodów. Im wyższe dochody, tym wyższa zdolność kredytowa, która pozwoli na zaciągnięcie kredytu gotówkowego bądź hipotecznego w kwocie, która jest niezbędna do zakupu wymarzonego mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego. Jednak od razu musimy Cię poinformować, że o ile wysokość dochodów jest bardzo ważna, to dla banku istotna będzie również forma wynagrodzenia.

  Czy bank zawsze wymaga udokumentowania dochodów przy kredycie?

  Banki nie mają możliwości udzielania kredytów na oświadczenie, czy dowód. Co więcej, KNF nałożył na banki obowiązek weryfikowania dochodów klienta, źródła tego dochodu oraz przeprowadzania całej procedury badania zdolności kredytowej. Największymi restrykcjami obłożone są produkty kredytowe. Wynika to z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na rynku finansowym. Przykładowo pożyczki, które są udzielane przez firmy pożyczkowe, nie są obwarowane takimi restrykcyjnymi przepisami. Dodatkowo formalności są szybsze i łatwiejsze. Natomiast w przypadku kredytów konsumenckim niezbędnym warunkiem otrzymania kredytu jest wykazanie stałych dochodów. Wymóg ten dotyczy wszelkiego rodzaju kredytów: hipotecznych, gotówkowych, ratalnych, samochodowych i konsolidacyjnych. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla banku, który w ten sposób chroni się przed niewypłacalnymi kredytobiorcami.

  Porównanie ofert kredytu hipotecznego w najpopularniejszych bankach

  Ranking kredytów hipotecznych

  Przykład reprezentatywny
  Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. KredytWroclaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych poniżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Potrzebujesz innej oferty? - wprowadź parametry kredytu

  Kwota kredytu:
  Okres spłaty:
  lat

  W jaki sposób udokumentować swój dochód starając się o kredyt?

  Najczęściej banki proszą o przedłożenie zaświadczenia od pracodawcy, które musi zawierać informację o formie zatrudnienia i wysokości dochodów. Takie zaświadczenie powinieneś przedłożyć w przypadku:

  • umowy o pracę,
  • umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło bądź umowy zlecenie.

  Taki dokument powinien być opatrzony pieczątką i podpisem pracodawcy. W niektórych przypadkach jednak taki dokument może nie wystarczyć. Dotyczy to sytuacji, gdy staramy się o kredyt długoterminowy lub kredyt na wysoką kwotę, np. kredyt hipoteczny. W takim wypadku oprócz zaświadczenia od pracodawcy będziesz musiał dostarczyć takie dokumenty jak:

  • wyciągu z indywidualnego rachunku bankowego (np. za ostatnie 3 lub 6 miesięcy),
  • rozliczenia PIT za ubiegły rok podatkowy.

  Natomiast klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, muszą przedstawić jeszcze więcej dokumentów. Są to dodatkowo:

  • wyciąg z ksiąg finansowych firmy (np. księgi przychodów i rozchodów),
  • zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US.

  Należy zaznaczyć, że bank będzie akceptował dochody, które pochodzą ze stałych źródeł i są udokumentowane. Może to np. być:

  • emerytura,
  • renta,
  • dochód uzyskiwany z najmu mieszkania bądź lokalu komercyjnego,
  • dochód z gospodarstwa rolnego.

  Starając się o kredyt, będziesz musiał przedstawić w banku dokumenty, które potwierdzą źródło dochodu, może to być dowód przyznania świadczenia, ostanie odcinki emerytury, zaświadczenie o waloryzacji, czy też umowa najmu. Wielu naszych klientów pyta, czy banki uznają dochód uzyskiwany za granicą. Część banków akceptuje takie źródło dochodu, dlatego przed wysłaniem wniosku o kredyt warto sprawdzić podejście banku do tematu. Możesz pomyśleć też o wsparciu eksperta kredytowego z kredytwroclaw.pl. Bez problemu znajdziemy dla Ciebie ofertę, która odpowiada Twoim potrzebom.

  Minimum formalności

  Pomagamy w załatwieniu formalności związanych z kredytem, dzięki czemu oszczędzasz czas i energię, którą możesz poświęcić na codzienne przyjemności.

  Skontaktuj się
  z ekspertem

  Kredyt hipoteczny – jakie źródła dochodu będą akceptowane przez bank

  Kredyt hipoteczny podlega jeszcze większym restrykcjom niż zwykły kredyt gotówkowy, a wymogi banku są bardzo wyśrubowane. Źródło dochodu, żeby spełniło oczekiwania banku i było uwzględnione przez analityków w procesie decyzyjnym, musi spełniać następujące kryteria:

  • mieć charakter stały (dochody powinny wpływać co miesiąc na konto),
  • musi być legalne i udokumentowane,
  • nie może być przeciwwskazań do jego otrzymywania w przyszłości.

  Co to dokładnie oznacza? Przykładowo osoba, która pracuje na podstawie umowy o pracę może nie otrzymać kredytu hipotecznego, ponieważ jest w czasie wypowiedzenia. Zanim zdecydujesz się na kredyt hipoteczny w konkretnym banku, dowiedz się jakie źródła dochodu będą brane pod uwagę.

  Umowa o pracę – na czas nieokreślony i określony

  Nie jest żadną tajemnicą, że bank najchętniej udzieli kredytu osobie, która pracuje na umowie o pracę na czas nieokreślony. Umowa o pracę jest pewnego rodzaju gwarancją, że zobowiązanie będzie spłacane w terminie. Jest to stabilne i przewidywalne źródło dochodu. Jednak banki od jakiegoś czasu zmieniają swoje podejście. Na kredyt mogą liczyć również klienci, którzy mają na przykład umowę na czas określony. W tej sytuacji bank sprawdza, ile trwa taka umowa i ile jeszcze będzie trwać w przyszłości. Załóżmy, że do końca umowy na czas określony zostały dwa lata. Bank wtedy poprosi Cię o przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy, który potwierdzi, że będzie kontynuował umowę po zakończeniu tego okresu. Oczywiście pracodawca nie musi wystawiać promesy zatrudnienia. Wszystko zależy od dobrej woli pracodawcy i od tego, czy rzeczywiście zamierza przedłużyć umowę w przyszłości. Jak długo trzeba pracować, żeby ubiegać się o kredyt? W przypadku umowy o pracę należy pracować co najmniej 3 miesiące u jednego pracodawcy, a na konto muszą wpłynąć co najmniej 3 wynagrodzenia. Czasami bankom wystarczy jedno wynagrodzenie, ale to tylko wtedy, gdy podpisałeś nową umowę o pracę z pracodawcą, u którego pracowałeś już wcześniej. Występuje wtedy ciągłość zatrudnienia.

  Przeczytaj: Umowa na czas określony, a kredyt hipoteczny

  Kredyt a umowa zlecenie i umowa o dzieło

  Wśród naszych klientów pokutuje przekonanie, że umowa cywilnoprawna może być przeszkodą na drodze do kredytu hipotecznego. Jako eksperci kredytowi potwierdzamy, że kiedyś tak było, ale obecnie podejście banków uległo radykalnej zmianie. Większość banków akceptuje takie umowy i bierze je pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej klienta. Oprócz dochodu bardzo ważnym elementem dla banku jest staż uzyskiwania dochodów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Standard na rynku to 12 miesięcy pracy na umowę zlecenie lub dzieło. Są jednak banki, którym wystarczy 6-miesięczny staż pracy. O czym jeszcze warto wiedzieć? Banki zazwyczaj obniżają dochód netto klienta, odejmując koszty uzyskania dochodu. Należy się zatem spodziewać, że bank weźmie pod uwagę 70%-80% dochodów netto. Dość często zdarza się, że gdy pracujesz na umowie cywilnoprawnej, to bank będzie wymagał od Ciebie dodatkowego źródła dochodu. Wszystko zależy od banku i jego podejścia do tego typu umów. Zachęcamy do kontaktu z ekspertem kredytowym kredytwroclaw.pl, który znajdzie oferty banków, które respektują umowy cywilnoprawne.

  Czy dostanę kredyt, gdy prowadzę działalność gospodarczą

  Chociaż kredyt hipoteczny dla osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, jest możliwy, jednak należy spełnić kilka dodatkowych warunków. Przede wszystkim staż firmy nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy. Są jednak banki, które mają jeszcze ostrzejsze kryteria i wymagają prowadzenia działalności przez minimum 24 miesiące. Każda osoba, która prowadzi firmę, wybiera sposób rozliczenia. Jakie formy ewidencji działalności zaakceptuje bank? Na pewno najkorzystniej w takim wypadku jest prowadzić pełną księgowość i KPiR, czyli Księgę Przychodów i Rozchodów. Bank zaakceptuje również wnioski klientów, którzy rozliczają się w formie ryczałtu lub karty podatkowej. Każdy bank oczywiście zweryfikuje dochody firmy. Instytucje finansowe dzielą przedsiębiorców na dwie grupy:

  • działalności osobowe, do których zaliczamy jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne),
  • działalności kapitałowe, czyli spółki mające osobowość prawną, np. spółka akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Jednak, gdy starasz się o kredyt hipoteczny, to musisz wiedzieć, że bank weźmie pod uwagę dochody, które są uzyskiwane z tytułu działalności osobowych. Jeśli jesteś wspólnikiem spółki kapitałowej, to będziesz musiał przedstawić inne źródło dochodu.

  Przeczytaj: Kredyt hipoteczny a działalność gospodarcza

  0 zł - nasze usługi są bezpłatne

  Podwójna korzyść - po pierwsze otrzymujesz fachową i profesjonalną pomoc, a po drugie jest ona udzielana bezpłatnie.

  Skontaktuj się
  z ekspertem

  Dochód z najmu nieruchomości

  Część klientów, którzy starają się o kredyt, ma nieruchomość, którą wynajmuje i ma zyski z tego tytułu. Banki jak najbardziej akceptują takie źródło dochodu, pod warunkiem, że umowa najmu trwa co najmniej 6 miesięcy. Część banków będzie wymagać co najmniej 12-miesięcznego najmu. Co więcej, taka umowa nie może skończyć się wcześniej niż za 3 miesiące. Oczywiście należy przedstawić dokumenty, które potwierdzą własność nieruchomości. Bank zaakceptuje przychody rozliczane w formie ryczałtu, jak i przychody rozliczane na zasadach ogólnych. Niekoniecznie bank uzna dochód z najmu w całości. Niektóre banki odejmą koszty eksploatacji wynajmowanego lokalu.

  Renta i emerytura a kredyt hipoteczny

  Zacznijmy od tego, że świadczenia dzielą się na te, które są przyznane bezterminowo oraz świadczenia, które mają charakter czasowy. Banki zaakceptują większość dochodów, które są przyznane na stałe. Dlatego emerytura i renta przyznana na stałe będą brane pod uwagę w procesie kredytowym. Co więcej, o kredyt hipoteczny możesz się starać już po pierwszym wpływie emerytury na Twoje konto. Nie obowiązuje minimalny okres uzyskiwania świadczenia, jak to jest np. przy umowie o pracę, czy prowadzeniu działalności. Nie otrzymasz natomiast kredytu, gdy źródłem Twoich dochodów jest tymczasowe świadczenie, jak renta lub zasiłek.

  Praca za granicą a kredyt hipoteczny

  Banki mają w swojej ofercie kredyty hipoteczne dla osób, które pracują za granicą. Oczywiście przed wysłaniem wniosku należy to sprawdzić, ponieważ taki kredyt nie jest dostępny w każdej instytucji finansowej. Bank, który udziela takich kredytów, wymaga jednak spełnienia dodatkowych warunków. Jednym z nich jest minimalny staż zatrudnienia na minimum 6 miesięcy lub dłuższy. Niektóre banki przyjmą Twój wniosek, gdy pracujesz za granicą, ale do kredytu będziesz musiał przystąpić z osobą, która pracuje w Polsce. Przykładowo: mąż pracuje za granicą, a żona w Polsce. Zdarza się, że bank uwzględni tylko część Twoich dochodów przy badaniu zdolności kredytowej.

  Dochody pochodzące z działalności spółek

  Ten rodzaj dochodu będzie zaakceptowany przez bank, ale pod warunkiem, że jest to dodatkowe źródło dochodu. Oprócz tego powinieneś wykazać swój podstawowy dochód. Będziesz musiał wykazać, że dywidendę otrzymujesz od co najmniej 12 miesięcy. Niektóre banki są bardziej restrykcyjne i np. wymagają minimum 24 miesięcy.

  Jakich źródeł dochodu nie zaakceptują w banku przy kredycie hipotecznym?

  Nasi eksperci kredytowi kredytwroclaw.pl przygotowali listę źródeł dochodu, których bank nie uzna przy staraniu się o kredyt:

  • Przede wszystkim wszystkie nieudokumentowane źródła dochodu. Bank nie zaakceptuje zarobków, które nie są pozyskiwane w sposób legalny. Nie możliwości otrzymać kredytu, gdy pracujesz na czarno i nie odprowadzasz podatków i składek.
  • Dochody z pracy na okresie próbnym. Jeżeli masz umowę o prace na okres próbny, to bank nie zaakceptuje takich dochodów i odrzuci Twój wniosek.
  • Alimenty – ponieważ są przyznane tylko na jakiś czas, to bank nie uzna takich dochodów. Część banków jednak w takiej sytuacji nie weźmie pod uwagę kosztów utrzymania dziecka.
  • Stypendia – przyznawane w związku z wybitnymi osiągnięciami stypendia artystyczne lub naukowe nie stanowią stałego źródła dochodu. Podobnie jest w przypadku stypendiów socjalnych.
  • Zasiłki dla bezrobotnych, wychowawcze, opiekuńcze – są to dochody czasowe i doraźne. Bank ich nie zaakceptuje.
  • Dodatki mieszkaniowe – świadczenia o charakterze nietrwałym.
  • Renty na czas określony – to również świadczenie czasowe, którego bank nie może uznać.
  • Zysk ze sprzedaży akcji i innych papierów wartościowych – niestety i tego źródła dochodów bank nie uzna. Banku mogą zaakceptować jedynie dochody z dywidendy.
  • Diety na delegacje – z reguły nie jest to źródło akceptowane przez bank, ale są wyjątki. Bank uzna taki dochód w przypadku kierowców zawodowych lub polityków.
  • Ryczałt na samochód,
  • Dochody z tytułu opieki nad dzieckiem z domu dziecka czy rodziny zastępczej – niestety są uznawane za świadczenie o charakterze niestałym i nie będą brane pod uwagę.

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt hipoteczny

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego