Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Jak poprawić swoją zdolność kredytową w 2024 roku? Ekspert wyjaśnia!

Dodano: 08.09.2022    |    Zaktualizowano: 02.01.2024

Jak poprawić swoją zdolność kredytową w 2024 roku? Ekspert wyjaśnia! Jak poprawić swoją zdolność kredytową w 2024 roku? Ekspert wyjaśnia!

Z tego artykułu dowiesz się:

  Co to jest zdolność kredytowa? Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

  Zdolność kredytowa to jeden z gorących tematów ostatnich miesięcy. Zdolność kredytowa Polaków znacznie spadła, a banki udzielają coraz mniej kredytów hipotecznych. Przyczyniły się do tego nowe zasady liczenia zdolności kredytowej oraz wzrost stóp procentowych. Co to jest zdolność kredytowa? Dlaczego ma tak duży wpływ na rynek kredytowy? Jak możesz ją poprawić? Na te pytania odpowiedzą eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl.

  Zdolność kredytowa - wprowadzenie

  Zdolność kredytowa i wiarygodność finansowa przyszłego kredytobiorcy to dwa najważniejsze elementy, które mają wpływ na decyzje kredytowe banku. Bank podejmuje decyzje o przyznaniu kredytu na podstawie procedury kredytowej. Ważną częścią procedury jest analiza zdolność kredytowej klienta. Od wyniku tej analizy zależą:

  • Decyzja o przyznaniu kredytu,
  • Maksymalna kwota kredytu,
  • Koszty kredytu.

  Bank na podstawie oceny zdolności kredytowej sprawdza, czy będziesz w stanie spłacać swoje zobowiązanie w terminie oraz szacuje swoje ryzyko związane z transakcję. Skrupulatność banków w badaniu zdolności kredytowej, liczba i rodzaj elementów, które są brane pod uwagę, zależą od rodzaju i wysokości zobowiązanie. Procedura w przypadku kredytu hipotecznego będzie dłuższa i bardziej skomplikowana niż w przypadku kredytu gotówkowego.

  Warto też wspomnieć, że banki zaostrzają lub łagodzą politykę kredytową. Dobry przykład to pandemia koronawirusa, podczas której banki znacznie zaostrzyły swoje wymagania. Obecnie wysokie stopy procentowe znowu zatrzymały akcję kredytową. Część banków nie tylko zaostrza reguły badania zdolności kredytowej, ale może również zwiększyć wysokość minimalnego wkładu własnego. Sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja osobom, które szukają kredytu hipotecznego ani inwestorom, którzy obawiają się sięgać po kredyty inwestycyjne. Wysoka inflacja i niski wskaźnik PMI mogą oznaczać początki recesji. Wciąż jednak możesz liczyć na kredyt hipoteczny. Zalecamy skorzystanie ze wsparcia eksperta kredytowego oraz podjęcie działań, które poprawią Twoją zdolność kredytową.

  Co to jest zdolność kredytowa?

  Przejdźmy teraz do wyjaśnienia, co to dokładnie jest zdolność kredytowa. Większość z nas miała do czynienia z tym pojęciem, ale nie do końca wiemy, co dokładnie oznacza. Zdolność kredytową możemy rozumieć dwojako. W pierwszej wersji jest to maksymalna kwota kredyt, o jaką możemy się starać. W drugiej jest to maksymalna kwota, którą możemy co miesiąc przeznaczyć na spłatę zobowiązania. Analiza zdolności kredytowej służy bankom do oceny poziomu ryzyka związanego z udzieleniem kredytu konkretnej osobie. Analitycy bankowi starają się ocenić, czy wnioskodawca będzie w stanie regulować swoje zobowiązanie zgodnie z harmonogramem. Do oceny zdolności kredytowej konieczne będzie przedłożenie stosownych dokumentów i zaświadczeń. Jest to zgodne z ustawą Prawo Bankowe, które nakłada na kredytobiorcę taki obowiązek w celu przeprowadzenia prawidłowej oceny ryzyka kredytowego.

  Co wynika z oceny zdolności kredytowej?

  Jak już wspominaliśmy wyżej, analiza zdolności kredytowej pomaga w dokładnym ustaleniu maksymalnej kwoty kredytu, który może zostać przyznana na określonych warunkach. W zależności od wyniku analizy bank określi wysokość oprocentowania, prowizji za udzielenie kredytu, konieczność zakupu polisy ubezpieczeniowej, konieczność skorzystania z dodatkowych produktów bankowych oraz rodzaj ewentualnych zabezpieczeń. Procedury różnią się w zależności od rodzaju zobowiązania. Jeżeli starasz się o kredyt gotówkowy na niską kwotę, to decyzję możesz otrzymać nawet w jeden dzień. Procedury i formalności związane z takim kredytem są dużo prostsze. Sprawa komplikuje się przy kredycie hipotecznym. Kredyt hipoteczny to wieloletnie zobowiązanie na wysoką kwotę z zabezpieczeniem w postaci hipoteki na nieruchomości. Analiza zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej klienta jest dłuższa i bardzo wnikliwa. Konieczne będzie również przedłożenie wielu dokumentów.

  Dlaczego zdolność kredytowa jest tak ważna?

  Od Twojej zdolności kredytowej zależy, czy otrzymasz finansowanie na realizację celów konsumpcyjnych lub mieszkaniowych. Często to właśnie zdolność kredytowa decyduje o tym, czy otrzymamy kredyt hipoteczny i będziemy mogli kupić własne mieszkanie i zrealizować marzenia o własnym lokum. Biorąc pod uwagę wysokie ceny nieruchomości i zarobki Polaków to zakup mieszkania za gotówkę, jest w większości przypadków niemożliwy. Dlatego wsparcie finansowe ze strony banków jest tak ważne.

  Badanie zdolności kredytowej jest ważna dla klientów i dla instytucji bankowej. Dzięki analizie zdolności kredytowej banki mogą ocenić ryzyko, jakie wynika z udzielenie kredytu danej osobie. Dokładna ocena zdolności kredytowej zapewnia bezpieczeństwo transakcji dla obu stron umowy kredytowej. Bank proponuje warunki, dzięki którym kredytobiorca nie będzie miał problemu ze spłatą kredytu. Kredytobiorca jest pewien, że nie zobowiąże się do spłaty zobowiązania, które przekracza jego możliwości. Ocena zdolności kredytowej to również bardzo dobre źródło informacji o Twojej obecnej sytuacji finansowej. Na podstawie oceny zdolności kredytowej możesz podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji.

  Jakie elementy mają wpływ na zdolność kredytową?

  Najważniejszym elementem w procedurze oceny zdolności kredytowej są dochody uzyskiwane przez przyszłego kredytobiorcę. Dla banku liczy się nie tylko wysokość dochodów, ale również ich regularność, częstotliwość i jakość. Bank inaczej oceni dochody, które pochodzą z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony, a inaczej nieregularne wpływy, które pochodzą z tytułu umowy cywilnoprawnej, czyli z umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Stałe i regularne dochody zmniejszają ryzyko kredytowe banku. Dlatego osoby, które mają umowę o pracę, mogą liczyć na wyższa ocenę zdolności kredytowej. Osoba, która pracuje na umowie zlecenie, może mieć natomiast problemy z uzyskaniem kredytu.

  Kolejny ważny czynnik, który ma duży wpływ na ocenę zdolności kredytowej, to stałe koszty wnioskodawcy. Bank sprawdzi m.in.

  • koszty gospodarstwa domowego jak czynsz, opłaty za media,
  • koszty samochodu,
  • koszty utrzymania dzieci, np. czesne za szkołę, alimenty,
  • wysokość pozostałych zobowiązań finansowych, jak kredyty, pożyczki, kredyty ratalne, leasing.

  Bank w kolejnym kroku pomniejszy Twoje dochody o wszystkie koszty stałe i wysokość pozostałych zobowiązań. W ten sposób oceni, czy środki, które zostają Ci do dyspozycji, wystarczą na terminową i rzetelną spłatę kolejnego kredytu.

  Zdolność kredytowa a zobowiązania w postaci limitu w koncie lub na karcie kredytowej

  Nie wszyscy klienci zdają sobie sprawę z tego, że produkty takie jak otwarty rachunek w koncie, limit na karcie kredytowej, mają bardzo duży wpływ na Twoją zdolność kredytową. Co więcej, dla banku nie ma znaczenia, czy korzystasz z tych produktów, czy też nie. Określony procent zobowiązania limitowego będzie potraktowany jako bieżące zadłużenie. Podajmy przykład:

  Załóżmy, że masz limit w koncie o wysokości 10 000 zł. Bank, w którym złożyłeś wniosek, z góry przyjmie, że 5% stanowi Twoje miesięczne obciążenie. Oznacza to, że Twoje koszty wrosną o 500 zł każdego miesiąca i zostaną odjęte od dochodu. Może to znacznie zmniejszyć Twoją zdolność kredytową. Dlatego zalecamy zamknięcie limitów w koncie i na kartach kredytowych przed złożeniem wniosku.

  Historia kredytowa jako ważny element oceny zdolności kredytowej

  Bardzo ważny, a często nawet decydującą częścią oceny zdolności kredytowej jest weryfikacja historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej, czyli popularnym BIK. Bank korzysta z raport przygotowanego przez BIK, na podstawie którego ocenia, czy rzetelnie i terminowo spłacałeś swoje zobowiązania. Sprawdzi również wysokość Twoich obecnych zobowiązań. Jeżeli masz spore opóźnienia w spłatach, to dla banku przestajesz być osobą godną zaufania. W takiej sytuacji musisz liczyć się z odrzuceniem wniosku kredytowego.

  Czy mogę sam zbadać swoją historię kredytową?

  Nie masz pewności, co znajduje się w raporcie BIK? Nie pamiętasz, czy wszystkie swoje kredyty i pożyczki spłacałeś w terminie? Możesz pobrać raport BIK na własną rękę i na spokojnie go przeanalizować. Część osób nawet nie pamięta własnej historii kredytowej i raport BIK może w tym pomóc. Jeżeli chcesz ściągnąć raport BIK, to wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić swoją tożsamość. Możesz zamówić pojedynczy raportu w cenie 39 zł lub cały pakiet w cenie 99 zł, który obejmuje:

  • sześciokrotne sprawdzenie raportu BIK,
  • alerty BIK na 12 miesięcy, czyli ostrzeżenia w przypadku próby wyłudzenia kredytu na Twoje dane.

  Można też sprawdzić raport BIK nieodpłatnie. W tym celu musisz złożyć wniosek o kopię danych. Możesz to zrobić:

  • w biurze obsługi klienta,
  • wysyłając pismo na wskazany adres,
  • za pomocą konta założonego w serwisie BIK, co jest na pewno najłatwiejszą drogą.

  Czas oczekiwania na kopię danych BIK wynosi około 30 dni. Taki dokument możesz pobrać raz na pół roku. Dane, które znajdziesz w kopii danych, są aktualne na dzień wygenerowania raportu. Kopia danych z BIK różni się od płatnego raportu, ponieważ nie zawiera m.in. informacji o Twojej ocenie scoringowej.

  Zdolność kredytowa a scoring punktowy BIK

  Scoring BIK jest dość ważną wskazówką dla banków. Scoring BIK jest to ocena punktowa, która pomaga w oszacowaniu ryzyka spłaty kredytu przez konkretnego kredytobiorcę. Skala oceny mieści się w przedziale od 1 do 100 punktów. Każda terminowo spłacona rata wpływa na scoring i zwiększa Twoją zdolność kredytową. Natomiast każde opóźnienie w spłacie, obniża Twoją ocenę i szanse na kredyt. Skoro bank bierze pod uwagę scoring BIK, to ile trzeba mieć punktów, żeby otrzymać pożyczkę? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każdy bank prowadzi swoją indywidualną politykę kredytową. W jednym banku wystarczy 70 punktów, dla innego banku taka liczba punktów będzie niewystarczająca. Zasada jest jedna, im więcej punktów tym lepiej.

  Przeczytaj: Co to jest scoring bankowy?

  Kalkulator zdolności kredytowej – jak zbadać swoją zdolność kredytową?

  Nie musisz czekać, aż bank dokona Twojej oceny kredytowej. Są inne sposoby, które pozwalają na zbadanie oceny zdolności kredytowej na własną rękę. Przede wszystkim możesz zwrócić się do eksperta kredytowego, który na podstawie krótkiego wywiadu z Tobą, dokona oceny Twojej zdolności kredytowej. Kolejny sposób to skorzystanie z popularnych narzędzi, które znajdziesz w Internecie. Jednym z nich jest kalkulator zdolności kredytowej. Korzystając z kalkulatora zdolności kredytowej, dowiesz się na jaki kredyt możesz liczyć. Kalkulator zdolności kredytowej to proste w obsłudze narzędzie. Wystarczy wpisać kilka najważniejszych informacji, a dowiesz się, na jaki kredyt Cię stać. Musisz przede wszystkim podać:

  1. Oprocentowanie kredytu oraz okres spłaty.
  2. Informacje o kosztach stałych oraz innych zobowiązaniach kredytowych.
  3. Wysokość miesięcznych dochodów netto.
  4. Rodzaj zatrudnienia.
  5. Liczbę osób na utrzymaniu.

  Internetowy kalkulator zdolności kredytowej jest bezpłatny. Możesz z jego pomocą przeprowadzać dowolne symulacje. Dowiesz się, jaką kwotę otrzymasz w zależności od wyboru okresu kredytowania lub jaki wpływ na maksymalną kwotę kredytu ma Twój dochód.

  Bezpłatne badanie zdolności kredytowej z ekspertem

  Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertem w naszym biurze, w Twoim domu, telefoniczne lub online.

  Skontaktuj się
  z ekspertem

  Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy

  W przypadku kredytów gotówkowych banki stosują uproszczoną procedurę badania zdolności kredytowej. Dotyczy to przede wszystkim kredytów na niewielkie kwoty. Zazwyczaj proces oceny zdolności kredytowej polega na weryfikacji tożsamości oraz oceny wysokości dochodów. Oprócz tego bank sprawdzi również Twoją historię kredytową w BIK. Jeżeli starasz się większe kwoty, to bank może poprosić o:

  • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach za ostatnie 3 lub 6 miesięcy,
  • wyciąg z konta osobistego, na które wpływa wynagrodzenie,
  • deklarację podatkową za ubiegły rok podatkowy,
  • decyzję o przyznaniu renty lub emerytury.

  Sprawdź: Kredyt gotówkowy w 2024 roku - co warto wiedzieć i, czy warto skorzystać

  Najłatwiej o kredyt gotówkowy w banku, gdzie masz konto osobiste

  W najlepszej sytuacji są te osoby, które złożyły wniosek kredytowy w banku, w którym mają konto osobiste. Zazwyczaj jest to rachunek, na który wpływa comiesięczne wynagrodzenie. Ułatwia to znacznie sytuację, ponieważ bank oceni Twoją zdolność kredytową na podstawie wpływów na rachunek, a ofertę kredytową znajdziesz w systemie bankowości elektronicznej. Czasami wystarczy kilka kliknięć, a środki znajdą się na Twoim koncie. Jest to bardzo wygodna opcja. Ma natomiast jedną wadę. Taki kredyt może być drogi, a na rynku może być wiele lepszych propozycji.

  Zdolność kredytowa a kredyt konsolidacyjny

  Kredyt konsolidacyjny polega na scaleniu kilku zobowiązań w jeden kredyt. W takim przypadku ocena zdolności kredytowej będzie bardziej wnikliwa i dłuższa. Kredyt konsolidacyjny jest zazwyczaj zobowiązaniem na wysokie kwoty, dlatego procedura oceny zdolności kredytowej będzie dłuższa niż w przypadku kredytu gotówkowego. Kiedy starasz się o kredyt konsolidacyjny, to musisz podać się weryfikacji bankowej od samego początku. Nie ma znaczenia to, że banki, w których brałeś wcześniej kredyt, badały Twoją zdolność kredytową. Bank, w którym złożyłeś wniosek o konsolidację, sprawdzi Twoje dochody, historię w BIK i będzie musiał oszacować ryzyko skonsolidowania Twoich zobowiązań. Do banku będziesz musiał donieść wszystkie umowy kredytowe oraz wykaz zabezpieczeń do poszczególnych kredytów, jeśli takie zostały ustanowione.

  Przeczytaj: Zdolność kredytowa w 2024 roku - co warto wiedzieć i, czy warto skorzystać

  Zdolność kredytowa a kredyt hipoteczny

  Kredyt hipoteczny jest to zobowiązanie na bardzo wysokie kwoty. Okres spłaty trwa nawet 25 do 30 lat. Ze względu na wysoką kwotę kredytu hipotecznego, konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia. Bardzo trudno jest jednoznacznie ocenić ryzyko na przestrzeni tak długiego okresu, dlatego banki bardzo szczegółowo szacują sytuację finansową klientów, którzy starają się o taki kredyt. Bank sprawdzi przede wszystkim Twoje dochody, źródło dochodu, wysokość kosztów stałych, a także dokładnie przeanalizuje Twoją historię kredytową w BIK. Jest to jednak dopiero pierwsza część procedury. W drugim etapie bank dokładnie sprawdza nieruchomość, która ma być zabezpieczeniem kredytu. Będziesz musiał przedstawić listę dokumentów związanych z nieruchomością, czyli umowę przedwstępną, umowę deweloperską, potwierdzenie wpłat na konto dewelopera oraz numer księgi wieczystej. Bardzo ważna będzie również wycena nieruchomości, którą musi przygotować rzeczoznawca majątkowy.

  Porównanie ofert kredytu hipotecznego w najpopularniejszych bankach

  Ranking kredytów hipotecznych

  Przykład reprezentatywny
  Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. KredytWroclaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych poniżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  Potrzebujesz innej oferty? - wprowadź parametry kredytu

  Kwota kredytu:
  Okres spłaty:
  lat

  Najlepsze sposoby na poprawę zdolności kredytowej

  Ocena zdolności kredytowej opiera się na wielu elementach. Banki stosują wieloskładnikową procedurę, żeby maksymalnie uchronić się przed skutkami ryzyka niewypłacalności klienta. Jako klient masz duży wpływ na zdolność kredytową. Możesz ją poprawić, żeby otrzymać kredyt w potrzebnej kwocie. Każdy bank ma własne procedury i algorytmy, które służą do badania oceny zdolności kredytowej. Jednak wiele elementów jest podobnych, dlatego warto zapoznać się ze sposobami poprawienie zdolności kredytowej.

  1. Uporządkuj swoje zobowiązania finansowe

  Podstawą każdej oceny zdolności kredytowej są Twoje comiesięczne dochody. Podobnie ważne będą stałe koszty życia, czyli np. koszty gospodarstwa domowego oraz Twoje pozostałe zobowiązania finansowe. Każdy produkt pożyczkowy i kredytowy zmniejsza Twoją zdolność kredytową. Przeanalizuj dokładnie wszystkie swoje zobowiązania. W miarę możliwości spłać część lub wszystkie zobowiązania. Zamknij nieużywane limity w koncie i karty kredytowe. Pamiętaj, że każde zobowiązanie limitowe obciąża Twoją zdolność kredytową. Stanie się tak, nawet jeśli z nich nie korzystasz. Banki doliczają bowiem do zobowiązań nawet od 3% do 5% kwoty każdego limitu. Oznacza to, że jeśli masz limit w kwocie 10 000 zł, to miesięczny dochód zostanie obniżone nawet o 500 zł. Niestety może to znacznie obniżyć Twoją zdolność kredytową.

  2. Skonsoliduj swoje zadłużenie, ale pamiętaj o cenie

  Jeżeli nie jesteś w stanie pospłacać swoich kredytów i pożyczek, to zastanów się nad ich konsolidacją. Konsolidacja polega na połączeniu wszystkich zobowiązań w jedno z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty. Taka forma jest najczęściej wybierana przez klientów, ponieważ rata kredytu konsolidacyjnego jest niższa niż suma rat wszystkich Twoich poprzednich zobowiązań. Jednak w takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na koszty kredytu. Im dłuższy okres kredytowania, tym więcej odsetek i tym koszty będą większe. Natomiast biorąc pod uwagę ocenę zdolności kredytowej, to taka operacja ma sens. Dla banku znaczenie ma wysokość comiesięcznych zobowiązań i im niższa rata kredytu konsolidacyjnego, tym lepiej.

  3. Zadbaj o dobrą historię kredytową

  Jeżeli masz w planach kredyt, to warto w pierwszym kroku sprawdzić swój raport BIK. Możesz zamówić płatny raport lub poprosić o darmową kopię danych. W raporcie znajdziesz informacje o wszystkich zaciągniętych przez nas kredytach i pożyczkach wraz z całą historią spłaty. BIK może przetwarzać dane o zobowiązaniach nawet przez 5 kolejnych lat po spłacie zobowiązania. Zalecamy spłatę kredytów z niską kwotą do spłaty. Już w ten prosty sposób poprawisz swoją zdolność kredytową. Czasami bank może też negatywnie ocenić brak jakiejkolwiek historii kredytowej. Wynika to z tego, że bank nie ma żadnych informacji na temat tego, czy jesteś solidnym kredytobiorcą. Taka niepewność powoduje, że bank oceni swoje ryzyko jako większe. Przemyśl skorzystanie z niewielkiego kredytu ratalnego i spłacaj go w terminie. Najlepiej zrobić to około roku przed zaciągnięciem głównego kredytu.

  4. Pomoc eksperta kredytowego

  Wsparcie eksperta kredytowego ma bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim możesz skrócić czas oczekiwania na kredyt. Poza tym ekspert kredytowy pomoże znaleźć Ci najlepszą ofertę. Z pomocą eksperta kredytowego zrozumiesz, na czym polega proces kredytowy i ocena zdolności kredytowej. Skorzystanie z pomocy eksperta kredytowego jest zalecane przy kredytach hipotecznych. Są to zobowiązania wieloletnie na bardzo wysokie kwoty. Taki kredyt wiąże się z długimi procedurami i bardzo dokładną i rzetelną oceną Twojej sytuacji finansowej. Oprócz tego musisz załączyć do wniosku wiele dokumentów. Wsparcie eksperta kredytowego jest nie do przecenienia w przypadku kredytu hipotecznego. Ekspert finansowy może też przygotować orientacyjną ocenę Twojej zdolności kredytowej. Wskaże też punkty, które możesz poprawić i zwiększyć swoje szanse na kredyt. Zyskasz też świadomość swojej sytuacji zawodowej i finansowej i tego, w jaki sposób przekłada się to na jakość Twojej zdolności kredytowej. Dzięki temu będziesz wiedział, o jaką kwotę kredytu się starać i będziesz miał w ręku argumenty, które przydadzą się w negocjacjach z bankiem.

  5. Zaprzyjaźnij się ze swoim bankiem

  Przyjaźń z bankiem to oczywiście przenośnia. Trudno bowiem sobie wyobrazić przyjaźń z jakąkolwiek instytucją finansową. Możesz jednak zadbać o to, żeby w oczach banku wyglądać na osobę stabilną, słowną i godną zaufania. Na sam początek zastanów się, z którymi bankami chcesz współpracować i gdzie w przyszłości złożysz wniosek o kredyt. Jak już podejmiesz decyzję, to w wybranym banku załóż konto, na które regularnie będzie wpływać Twoja pensja. Już po roku bank może uznać Cię za stałego klienta, co może wiązać się z pewnymi przywilejami. Będziesz mógł liczyć na uproszczone i szybsze procedury, a czasami nawet na lepsze warunki finansowania.

  Przczytaj: Wniosek o kredyt hipoteczny 2024 - do ilu banków złożyć? 

  6. Skorzystaj z dodatkowych produktów banku

  Bank to instytucje nastawione na zysk. Doradcy bankowi mają za zadanie sprzedać klientowi jak najwięcej produktów. Jeżeli starasz się o kredyt hipoteczny, to możesz być pewien, że bank zaproponuje Ci konto, ubezpieczenie lub inny produkt bankowy. Są to dodatkowe korzyści i zyski dla banku. Chociaż opłaty za te produkty wydają się nieistotne, zwłaszcza przy kosztach kredytu hipotecznego, to po wielu latach spłaty kredytu może się uzbierać całkiem spora sumka. Zysk banku jest to jeden z celów cross – sellingu. Kolejny cel to mocniejsze przywiązanie klienta do banku. W bankowej nomenklaturze jest to tzw. „uproduktowienie”. Kiedy w jednym banku masz kredyt hipoteczny, kredyt gotówkowy, kartę kredytową, produkty oszczędnościowe, czy też konto dziecka, to ciężko jest się przenieść do innego banku. Jeżeli jesteś świadomym klientem i wiesz, że istnieje coś takiego jak sprzedaż krzyżowa, to do propozycji banku podejdź z dystansem. Wybierz tylko te produkty, które zapewnią Ci niższe koszty kredytu lub większą zdolność kredytową. Wymaga to dość skrupulatnej kalkulacji. Może się okazać, że lepsze warunki kredytu hipotecznego nie pokryją wydatków związanych z dodatkowymi produktami. Wybierz tylko te produkty, które zapewnią Ci realną korzyść.

  7. Zaciągnij kredyt z drugą osobą

  Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny, to sprawdź, czy jest szansa na znalezienie współkredytobiorcy. Osoba, która razem z Tobą przystąpi do kredytu, zwiększa szansę na pozytywną decyzję banku, wyższą kwotę kredytu lub lepsze warunki kredytowania. Bank chętnie udzieli kredytu, do którego przystępuje więcej niż jedna osoba, ponieważ ryzyko rozprasza się wtedy na dwie osoby. Oczywiście współkredytobiorca musi mieć nienaganną historię w BIK i dobrą zdolność kredytową. Bank będzie badał zdolność kredytową dla każdego kredytobiorcy oddzielnie.

  8. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu jak szansa na kredyt

  Zdarza się, że bank udzieli kredytu hipotecznego, ale po spełnieniu dodatkowych warunków. Najczęściej są to dodatkowe zabezpieczenia, które zapewnią, że otrzymasz kredyt na warunkach, o które prosiłeś we wniosku. Dla kredytu hipotecznego jest to oczywiście ograniczone zabezpieczenie rzeczowe w postaci wpisu hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Inny rodzaj zabezpieczenia to np. poręczenie długu przez osobę trzecią, weksel, zastaw na pojeździe itd. Kiedy starasz się o kredyt, to przygotuj się na różne sytuacje. Zastanów się, czy masz majątek, który jest wolny od obciążeń i może stanowić dla banku dodatkowe zabezpieczenie.

  9. Wybierz ratę równą

  Kiedy podpisujesz umowę o kredyt hipoteczny, to masz do wyboru ratę równą lub ratę malejącą. Jeżeli zależy Ci na jak najwyższej kwocie finansowania, to wybierz ratę równą. Przy ratach malejących zdolność kredytowa bardzo spada, ponieważ bank bierze pod uwagę wysokość pierwszych rat. Przy ratach malejących są one bardzo wysokie. Raty równe w pierwszym okresie są o nawet kilkanaście procent niższe, co ma pozytywny wpływ na Twoją zdolność kredytową. Jednak jest też druga strona medalu. Przy ratach równych dłużej spłacasz kapitał. Oznacza to, że koszty Twojego kredytu będą większe przy ratach równych.

  10. Wydłuż okres spłaty kredytu

  Jest to kolejny i do tego skuteczny sposób na podniesienie zdolności kredytowej. Musisz jednak w takim wypadku liczyć się z większymi kosztami kredytu hipotecznego. Wydłużenie okresu kredytowania jest bardzo często używane podczas konsolidacji różnych zobowiązań. Wydłużenie okresu kredytowania automatycznie obniża wysokość miesięcznej raty. Dlatego Twoja zdolność kredytowa się zwiększa. Z drugiej strony koszty całkowite kredyt będą wyższe, ponieważ odsetki będą naliczane przez dłuższy okres. Sprawdźmy na przykładzie wysokość raty, przy różnych okresach kredytowania. Załóżmy, że starasz się o kredyt hipoteczny na 250 000 zł z oprocentowaniem 8%, który chcesz spłacać w ratach równych. W zależności od wybranego okresu kredytowania rata będzie kształtować się następująco:

  • Okres 15 lat – rata 2334,61 zł całkowita kwota do spłaty to 445 614,16 zł,
  • Okres 25 lat – rata 1867,04 zł całkowita kwota do spłaty to 611 552,03 zł,
  • Okres 30 lat – rata 1768,62 zł całkowita kwota do spłaty to 702 570,87 zł.

  11. Stabilność zatrudnienia i osiągane dochody

  Jeżeli zależy Ci na kredycie gotówkowym lub hipotecznym na wyższą kwotę, to być może musisz osiągać wyższe dochody. Co zrobić, gdy nie masz szans na szybką zmianę pracy? Zweryfikuj swoje dochody. Jeżeli otrzymujesz regularnie premię i nagrody finansowe w pracy lub wynajmujesz nieruchomość, to koniecznie napisz o tym we wniosku kredytowym. Każdy udokumentowany dochód wpłynie pozytywnie na Twoją zdolność kredytową. Zadbaj również o ciągłość i stabilność zatrudnienia. Banki wymagają od swoich kredytobiorców, żeby okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy wynosił do najmniej 3 miesiące. Niektóre banki wymagają nawet rocznego stażu u jednego pracodawcy. Każdy ma jednak prawo do zmiany pracy. Banki dla takich kredytobiorców stosują tzw. okres przejściowy. Jeżeli od zerwania umowy do rozpoczęcia pracy w nowej firmie nie minęło 14 dni, to wtedy zmiana pracodawcy nie będzie miała znaczenia dla Twojej zdolności kredytowej.

  12. Zgromadź wysoki wkład własny

  Wkład własny jest potrzebny, kiedy staramy się o kredyt hipoteczny. Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, kredytobiorca jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości. Jeżeli nie masz wkładu własnego na poziomie 20%, to w niektórych przypadkach wystarczy wkład własny na poziomie 10%, ale pod warunkiem, że skorzystasz z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zgromadzenie wysokiego wkładu własnego przy obecnych cenach nieruchomości może być dla wielu klientów bardzo trudne. Dla kredytu o wysokości 300 000 zł konieczny będzie wkład własny na poziomie 60 000 zł. Większy wkład własny wiąże się jednak z pewnymi korzyściami:

  • Bank może zaproponować niższą marżę lub prowizję,
  • Niższy całkowity koszt kredytu,
  • Dobra pozycja negocjacyjna w rozmowach z bankiem.

  Przeczytaj: Minimalny wkład własny 2024 – ważne zmiany!

  13. Negocjuj, ponieważ kredyt to biznes wiązany

  Twoja rola nie musi się skończyć na wysłaniu wniosku i przekazaniu dokumentów. Kiedy bank już sprawdzi Twoją zdolność kredytową i zaakceptuje Twój wniosek, to warto rozpocząć z bankiem negocjacje warunków umowy. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku kredytu hipotecznego. Jest to zobowiązanie na wysoką kwotę, które będziesz spłacać wiele lat. Każda nawet najmniejsza zmiana warunków kredytu, może dać Ci oszczędności w wysokości kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na pewno warto negocjować z kilkoma bankami. Jeżeli Twoja sytuacja finansowa jest bardzo dobra, to każdy z banków będzie starał się o pozyskanie tak dobrego klienta. Wtedy masz duże szanse na wynegocjowanie dobrych warunków kredytowych. Zastanów się, z jakimi bankami chcesz negocjować. Zanim wyślesz wniosek, to sprawdź porównywarki i rankingi kredytowe i wybierz banki z najlepszą ofertą. Możesz również liczyć na pomoc eksperta kredytowego, który znajdzie dla Ciebie najlepsze oferty.

  14. Weź ślub ze swoim partnerem

  Jest to dobra rada pod warunkiem, że jesteś gotowy na sformalizowanie swojego związku. Jeżeli nie jesteś pewien, to lepiej nie wiązać się z partnerem życiowym ślubem i wieloletnim kredytem. Może to dla Was być duży kłopot. Jeżeli żyjesz w małżeństwie, to jesteście traktowani przez bank jako jedno gospodarstwo domowe. Dla banku oznacza to, że Twoje koszty utrzymania są niższe, ponieważ rozkładają się na dwie osoby. Ma to dość znaczący wpływ na zdolność kredytową.

  15. Rozdzielność majątkowa

  Może się okazać, że wspólne ubieganie o kredyt skazane jest na porażkę. Małżonek może mieć nieciekawą historię kredytową i nie regulował swoich zobowiązań w terminie. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Postaraj się o załatwienie rozdzielności majątkowej. Bank weźmie wtedy pod uwagę tylko Twoją historię kredytową.

  Przczytaj: Rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny w 2024 roku - ekspert wyjaśnia!

  16. Twój zawód ma znaczenie

  Bank podczas badania zdolności kredytowej zajmuje się również analizą jakościową cech klienta. W tej ocenie bank weźmie pod uwagę Twój wiek, stan cywilny, wykształcenie, majątek, staż pracy czy wykonywany zawód. To jaki zawód wykonujesz, może mieć wpływ na ocenę Twojej zdolności kredytowej. Co więcej, jeżeli wykonujesz wolny zawód lub zawód zaufania publicznego, to sprawdź, czy bank nie przygotował dla Ciebie specjalnej oferty. Wtedy będziesz mógł zaciągnąć kredyt w uproszczonej procedurze, np. na oświadczenie i otrzymać preferencyjne warunki. Okazuje się, że wybrane grupy zawodowe spłacają swoje zobowiązania wzorowo i mają wysokie dochody. W ramach tych grup spada ryzyko niespłacalności kredytu.

  17. Kredyt refinansowy

  Kredyt refinansowy jest to po prostu przeniesienie kredytu do innego banku. Na taki kredyt decydujemy się, gdy zależy nam na zmianie warunków kredytowania. Klienci przenoszą kredyt do innego banku, ponieważ chcą płacić niższą miesięczną ratę. Niższa rata ma korzystny wpływ na zdolność kredytową. Z kredytu refinansowego skorzystaj, gdy:

  • Zaciągnąłeś kredyt na niekorzystnych warunkach,
  • Twój kredyt związany był z drogimi produktami dodatkowymi.
  • Twoja zdolność kredytowa uległa znaczącej poprawie.

  Przeczytaj: Zmiana kredytu na tańszy - zaoszczędź na kerdycie

  0 zł - nasze usługi są bezpłatne

  Podwójna korzyść - po pierwsze otrzymujesz fachową i profesjonalną pomoc, a po drugie jest ona udzielana bezpłatnie.

  Skontaktuj się
  z ekspertem

  Brak zdolności kredytowej – co mogę zrobić?

  Bank może odrzucić wniosek z wielu powodów. Możesz się jednak dowiedzieć, jakie były motywy banku. W 2019 r. weszły w życie przepisy zgodnie, z którymi każdy klient ma prawo zażądać od banku dokładnych wyjaśnień, jeżeli jego wniosek kredytowy został odrzucony. Odpowiedź musi być wyczerpująca. Do najczęstszych powodów odrzucenia wniosku zaliczamy:

  • zaległości w spłacie kredytów,
  • zbyt niskie dochody,
  • brak historii kredytowej,
  • wiek wnioskodawcy,
  • zawód wysokiego ryzyka,
  • krótki staż pracy.

  Kiedy już się dowiesz, z jakiego powodu odrzucono Twój wniosek, to będziesz mógł podjąć konkretne kroki w celu poprawienie swojej zdolności kredytowej. W przypadku zbyt niskich dochodów przyda się dodatkowe zabezpieczenie. Możesz zaproponować poręczyciela, jeśli ma on odpowiednią zdolność kredytową. Jeżeli bank odrzucił wniosek z powodu braku historii kredytowej, to zacznij ją budować. Możesz wziąć mały kredyt ratalny, kartę kredytową lub podpisać umowę o limit w koncie.

  Zdolność kredytowa a powód odrzucenia wniosku

  Każdy z banków ma swoje procedury dotyczące badania zdolności kredytowej. Są jednak zasady ogólne, które są stosowane przez wszystkie banki. Kiedy złożyłeś wniosek w jednym banku i został on odrzucony z powodu zaległości lub opóźnień w spłacie kredytów i pożyczek, braku historii kredytowej lub braku stałego źródła dochodu, to możesz spróbować szczęścia w innej instytucji bankowej. Może w innym banku Twój wniosek przejdzie bez problemu, ponieważ polityka kredytowa zakłada większe ryzyko. Odmowa może również wynikać z innych przyczyn, jak np. zaległości w spłacie kredytów, które przekraczają 90 dni lub bardzo wysokich kosztów życia. Zastanów się w tym momencie, czy warto brać kolejny kredyt. Ocena zdolności kredytowej służy również kredytobiorcy. Ma ona zapewnić mu bezpieczeństwo finansowe. Klient nie powinien popadać w spiralę zadłużenia.

  Zdolność kredytowa - podsumowanie

  • Ocena zdolności kredytowej pomaga bankom w oszacowaniu ryzyka związanego z udzieleniem finansowania konkretnej osobie.
  • Wymagania i procedury związane z udzielaniem kredytów gotówkowych na niewielkie kwoty, są dużo prostsze, niż w przypadku kredytów hipotecznych.
  • Głównym elementem oceny zdolności kredytowej są miesięczne dochody i koszty stałe.
  • Historia kredytowa w BIK, która pokazuje opóźnienia w spłatach, może oznaczać gorsze warunków kredytu lub odrzucenie wniosku.
  • Scoring BIK jest oceną punktową klienta mieszczącą się w przedziale od 1 do 100 punktów.
  • Wydłużenie okresu kredytowania pozwala na obniżenie kwoty miesięcznej raty, ale jednocześnie zwiększa całkowity koszt kredytu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z ekspertami kredytowymi z kredytwroclaw.pl.