Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Doradca inwestycyjny Wrocław

Doradca inwestycyjny buduje unikatowy portfel aktywów, biorąc pod uwagę Twoje możliwości finansowe, potrzeby, i poziom ryzyka, który jesteś w stanie zaakceptować. Zanim udasz się na spotkanie z doradcą inwestycyjnym, zastanów się, jakie masz potrzeby finansowe i w jaki sposób chcesz inwestować i oszczędzać. 

Bezpłatna pomoc eksperta
Doradca inwestycyjny Wroclaw Doradca inwestycyjny Wroclaw

Dlaczego warto nawiązać współpracę z doradcą inwestycyjnym?

Korzyści ze współpracy z doradcą inwestycyjnym są bardzo duże. Indywidualne doradztwo finansowe jest jednym z nich.

Doradca inwestycyjny buduje unikatowy portfel aktywów, biorąc pod uwagę Twoje możliwości finansowe, potrzeby, i poziom ryzyka, który jesteś w stanie zaakceptować. Zanim udasz się na spotkanie z doradcą inwestycyjnym, zastanów się, jakie masz potrzeby finansowe i w jaki sposób chcesz inwestować i oszczędzać. 

Chcesz się po prostu zabezpieczyć na przyszłość i odłożyć trochę pieniędzy, czy chcesz zarobić więcej i jesteś skłonny podjąć pewne ryzyko? 

Na podstawie wywiadu z Tobą doradca inwestycyjny zaproponuje odpowiednią dla Ciebie strukturę portfela. Mogą to być np. akcjejednostki funduszy inwestycyjnychobligacje, czy też lokaty. Wszystko zależy od Twojego celu inwestycyjnego. 

Dzięki współpracy z doradcą inwestycyjnym możesz być pewien, że Twoje środki zostaną ulokowane w najlepszy możliwy sposób. Wiedza doradcy inwestycyjnego jest bardzo dokładnie weryfikowana za pomocą egzaminu przygotowanego przez KNF.  

Doradca finansowy Wrocław

Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertem w naszym biurze, w Twoim domu, telefoniczne lub online.

Kredyt Wrocław Kredyt Wrocław

Ponad 300 pozytywnych opinii w Google

Kredyt Wrocław Kredyt Wrocław

Jesteśmy jednymi z najlepiej i najczęściej ocenianych ekspertów kredytowych we Wrocławiu w Google. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

Z roku na rok grono naszych klientów dynamicznie się rozrasta, a wraz z nim nasz zespół ekspertów. Zaufanie do nas wynika z dobrej opinii, cieszymy się, że jesteśmy rozpoznawalni jako rzetelni, profesjonalni i skuteczni eksperci kredytowi.

Zobacz, opinie na nasz temat!

Doradca inwestycyjny Wrocław – wszystko, co musisz wiedzieć

Doradca inwestycyjny to profesjonalista, którego zadaniem jest opieka nad środkami finansowymi, powierzonymi mu przez klientów. Doradca inwestycyjny wybiera instrumenty finansowe do portfela aktywów, które mają przynieść prognozowany zysk przy takim stopniu ryzyka, które jest akceptowane przez klienta. Doradcą inwestycyjnym nie może być każda osoba. Sama wiedza i kwalifikacje też nie wystarczą. Należy przede wszystkim zdać bardzo trudny egzamin państwowy przygotowany przez KNF. Doradca inwestycyjny to zawód regulowany prawnie i wymaga posiadania licencji.

Zgromadziłeś środki i chcesz je pomnożyć. Lokaty mają niskie oprocentowanie, a na giełdzie się nie znasz, nie mówiąc o innych instrumentach finansowych. Osobiście odradzamy inwestowanie w instrumenty, które wiążą się z ryzykiem, jeśli nie masz specjalistycznej wiedzy. Można stracić w ten sposób wszystkie pieniądze. Rozwiązaniem jest skorzystanie z fachowej i profesjonalnej porady doradcy inwestycyjnego. Z pomocą doradcy inwestycyjnego możesz inwestować swoje środki w wybrane instrumenty finansowe. Doradca inwestycyjny budując Twój portfel aktywów, weźmie pod uwagę poziom zysku, oczekiwany przez Ciebie oraz akceptowalny poziom ryzyka. Są klienci, którzy liczą na większe zyski i są gotowi na większe ryzyko, a są klienci, którzy wolą bezpieczniejsze formy finansowania i w związku z tym godzą się na niższe zyski. Dowiedz się, w czym może Ci pomóc doradca inwestycyjny i na czym polega jego praca.

Kim jest doradca inwestycyjny?

Główne zadanie doradcy inwestycyjnego polega na ocenie ryzyka i inwestowaniu środków klientów w instrumenty finansowe, które mogą przynieść maksymalny zysk przy założonym ryzyku. Doradca inwestycyjny nie może pracować jako wolny strzelec i nie może np. otworzyć własnego biura. Może pracować wyłącznie w firmach związanych z rynkiem finansowym, czyli:

 • w banku,
 • w biurze maklerskim,
 • w funduszu inwestycyjnym.

Co wyróżnia doradcę inwestycyjnego? Przede wszystkim szeroka i interdyscyplinarna wiedza. Doradca finansowy powinien znać matematykę na wysokim poziomie, rachunkowość, statystykę, analizę techniczną i fundamentalną oraz strategie inwestycyjne. Musi biegle poruszać się w dziedzinie produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych. Oprócz tego musi znać wiele zagadnień prawnych. Cała ta wiedza jest potrzebna doradcy inwestycyjnemu po to, żeby inwestować i lokować środki klientów i uzyskiwać określone stopy zwrotu. Każda osoba, która planuje zostać doradcą inwestycyjnym, musi zdać trudny, trzyetapowy egzamin przygotowany przez KNF. Po zdaniu egzaminu doradca inwestycyjny otrzymuje licencję z numerem. Zdarza się, że niektóre osoby podchodzą do egzaminu wielokrotnie. Co roku zdaje egzamin niewiele osób. Jednak, gdy już przyszły doradca inwestycyjny zda egzamin, to możesz być pewien, że ma odpowiednie kompetencje do wykonywania zawodu doradcy.

Jak już pisaliśmy, egzamin pozwalający uzyskać certyfikat doradcy inwestycyjnego składa się z trzech etapów. Zasady egzaminów zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności. Pierwszy etap to test, który składa się łącznie ze 110 pytań z obszaru prawa i finansów. Kandydat ma 5 godzin, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Za błędne odpowiedzi odejmowane są punkty od puli zgromadzonej ostatecznie przez zdającego.

Pozostałe dwa etapy są pisemne i należy je zdać przed egzaminatorami wskazanymi przez KNF. Nie są one tanie. Każda z części egzaminów kosztuje 500 zł.

Nie ma wielu doradców inwestycyjnych w Polsce. Na dzień 3 września 2019 r. licencja KNF została przyznana 740 osobom. Listę doradców inwestycyjnych wraz z numerem i datą wpisu można znaleźć na stronie internetowej www.knf.gov.pl.

Doradca inwestycyjny a agent inwestycyjny – różnice

Nazewnictwo zawodów związanych z finansami może przyprawić o zawrót głowy. Do kogo iść po doradztwo finansowe, a do kogo po ubezpieczenie? Czy doradca inwestycyjny i agent inwestycyjny to ten sam zawód? A kto to jest doradca finansowy lub doradca kredytowy? Przykładowo, chcesz znaleźć najlepszy kredyt hipoteczny, to idziesz do eksperta kredytowego. Mogą to być przykładowo doradcy finansowi z www.kredytwroclaw.pl. Kiedy myślisz o ubezpieczeniu, to korzystasz ze wsparcia agenta ubezpieczeniowego. A czym zajmują się doradca inwestycyjny i agent inwestycyjny?

Głównym zadaniem doradcy inwestycyjnego jest przygotowywanie takich rozwiązań dla klienta, które przyniosą mu jak najwyższe zyski. Agent inwestycyjny to jest zupełnie inny zawód. Profesja agenta inwestycyjnego powstała na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Kim zatem jest agent inwestycyjny? Agentem inwestycyjnym lub agentem firmy inwestycyjnej mogą być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Doradcą inwestycyjnym może być każda osoba fizyczna po zdaniu egzaminu organizowanego przez KNF.

Podobnie, jak w przypadku doradcy inwestycyjnego ważną rolę odgrywa KNF, która to instytucja musi zarejestrować agenta inwestycyjnego. Agent inwestycyjny jest zatrudniany przez firmy inwestycyjne i prowadzi na ich rzecz i w ich imieniu czynności pośrednictwa w zakresie działalności firmy. Jest jeszcze jedna zasadnicza różnica między doradcą inwestycyjnym a agentem inwestycyjnym. Agent inwestycyjny po zawarciu umowy z firmą staje się przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców.

Jeżeli chcesz znaleźć doradcę inwestycyjnego lub agenta inwestycyjnego, to możesz skorzystać z rejestru prowadzonego przez KNF. Komisja organizuje i przeprowadza egzaminy dla agentów inwestycyjnych. Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Regulacja zawodu doradcy inwestycyjnego

Zawód doradcy inwestycyjnego reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi. Na podstawie art. 125 ust. 1 tejże ustawy doradca inwestycyjny wykonuje swój zawód poprzez realizację funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firm inwestycyjnych bądź na wykonywaniu, lub nadzorowaniu wykonywania:

 • czynności stanowiących działalność maklerską;
 • czynności związanych z rynkiem finansowym, które nie stanowią działalności maklerskiej;
 • innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla klientów – w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, umowy zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.

Podstawowy warunek, żeby zostać doradcą inwestycyjnym to zdanie egzaminu państwowego, złożonego z trzech etapów. Egzamin przygotowuje Komisja Nadzoru Finansowego. Są również inne wymagania wobec kandydatów na doradcę inwestycyjnego, czyli:

 • posiadanie pełni praw publicznych,
 • posiadanie zdolności do wykonywania czynności prawnych,
 • przedstawienie zaświadczenia o niekaralności w związku z przestępstwem skarbowym, przeciw mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Co ważne, nawet jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę i masz kwalifikację do wykonywania tego zawodu, to nie możesz go wykonywać, jeśli nie spełnisz wszystkich wymaganych warunków. Warto wspomnieć o tym, że z egzaminu są zwolnieni studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie, którzy wybrali specjalizację Doradztwo Inwestycyjne. Może to być ciekawa alternatywa dla młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem doradcy inwestycyjnego. Niestety dotyczy to tylko uczelni krakowskiej. Na innych uczelniach są oczywiście kierunki dotyczące pracy doradcy inwestycyjnego, ale absolwenci tych uczelni i tak muszą podejść do egzaminu KNF i go zdać, żeby móc wykonywać ten zawód.

W czym może pomóc doradca inwestycyjny w 2022 roku?

Doradca inwestycyjny pomoże Ci znaleźć najlepsze rozwiązania, jeżeli chodzi o pomnażanie Twoich oszczędności. Warunek to ścisła współpraca i wzajemne zaufanie. Doradca finansowy na samym początku musi zapoznać się z Twoją sytuacją finansową, a także dowiedzieć się, jakie jest Twoje zapatrywanie na ryzyko. Dopiero wtedy przygotuje zarys portfela aktywów z założonym poziomem zysków.

Doradca inwestycyjny wyważy akceptację ryzyka i spodziewany zysk, konstruując portfel podzielony między bardziej i mniej ryzykowne instrumenty finansowe. Oczywiście ostateczną decyzję podejmiesz Ty. Bez wątpienia możesz zdać się na wiedzę i umiejętności doradcy inwestycyjnego, który biorąc pod uwagę Twoją sytuację finansową, przygotuje Ci unikatowy i niepowtarzalny portfel. Doradcy inwestycyjni mają bardzo indywidualne podejście do swoich klientów.

Jakie są główne obowiązki doradcy inwestycyjnego?

Zawód doradcy inwestycyjnego wiąże się z wykonywaniem wielu zadań i obowiązków. Jest tych zadań naprawdę dużo. Na doradcy ciąży przede wszystkim bardzo duża odpowiedzialność za środki pieniężne, które powierzyli mu jego klienci. Wymieńmy zatem podstawowe zadania doradcy inwestycyjnego:

 • doradzanie klientom przy wyborze różnych instrumentów inwestycyjnych do portfela, tłumaczenie czym są, jakie niosą ryzyko utraty kapitały oraz jaki mają potencjał wzrostu,
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym, w którym znajdują się różne instrumenty, czyli kupno i sprzedaż różnych instrumentów finansowych (dywersyfikacja) w uzgodnieniu z klientem,
 • doradzanie klientom firmowym w zakresie łączenia, podziału, przejmowania przedsiębiorstw i ich struktury kapitałowej,
 • zawieranie umów o świadczenie usług za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub umożliwiające realizację tych umów,
 • przyjmowanie zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych,
 • przyjmowanie oświadczeń woli dla firmy, w której jest zatrudniony,
 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek albo na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze z podmiotem wykonującym te właśnie czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaką odpowiedzialność ponosi doradca inwestycyjny?

Wspomnieliśmy wyżej, że zawód doradcy inwestycyjnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Doradca inwestycyjny musi dbać o finanse swoich klientów i proponować im optymalne rozwiązania finansowe. Jak to jednak wygląda z punktu widzenia prawa? Czy doradca inwestycyjny może ponosić odpowiedzialność również za swoje rekomendacje? Za przygotowanie rekomendacji, niezależnie od jej efektów, doradca inwestycyjny nie ponosi odpowiedzialności w sensie przepisów prawa. Ostateczną decyzję o nabyciu takich, a nie innych instrumentów finansowych podejmujesz Ty jako klient. Akceptujesz rozwiązania przygotowane przez doradcę inwestycyjnego bądź nie. Doradca inwestycyjny jest natomiast zobowiązany do monitorowania efektów inwestycji i wprowadzania ewentualnych modyfikacji, np. zastępowania jednych instrumentów drugimi. Doradca inwestycyjny powinien dokonywać zamian, kiedy uzna, że są dla Ciebie korzystne.

Jak i gdzie szukać doradcy inwestycyjnego?

Jeżeli chcesz być pewien, że osoba, z którą współpracujesz, jest doradcą inwestycyjnym, to w pierwszej kolejności powinieneś sprawdzić listę doradców inwestycyjnych znajdujących na stronie www.knf.gov.pl. Dzięki temu dowiesz się, czy doradca inwestycyjny jest licencjonowanym profesjonalistą, który zdał egzamin państwowy. 

Doradców nie ma zbyt wielu, ale warto porównać poszczególne oferty. Sprawdź, ile zapłacisz za usługę i jaki jest jej zakres. Opłaty mogą się od siebie różnić. Część doradców inwestycyjnych pobiera opłatę jednorazową, a część pobiera opłaty co miesiąc za stałą usługę i budowanie portfela aktywów inwestycyjnych. Bardzo często doradca inwestycyjny pobiera prowizję od wypracowanego zysku z rekomendowanego przez siebie portfela. 

Jednak cena i zakres usług to nie jedyne kryteria, na podstawie których powinieneś wybrać doradcę inwestycyjnego. Bardzo ważne są również rekomendacje obecnych i byłych klientów danego doradcy inwestycyjnego. Profesjonalny doradca inwestycyjny powinien zaproponować Ci kompleksową obsługę, zbadać stan Twoich finansów, określić Twoje potrzeby i poziom akceptowalnego ryzyka. Rekomendacje i oferty powinny być dla Ciebie czytelne, jasne i zrozumiałe. 

Doradca inwestycyjny a doradca finansowy – czy to jest to samo?

Ze względu na podobną nazwę można odnieść mylne wrażenie, że to są te same zawody. Obydwie profesje jednak znacząco się od siebie różnią. Doradca finansowy nie musi zdawać żadnych egzaminów państwowych, czy też starać się o licencję. Omija go cała trudna procedura kwalifikacyjna. Doradca finansowy nie musi mieć kierunkowego wykształcenia, szkoleń, ani nie musi okazywać żadnych dyplomów, czy też certyfikatów.

Doradcą finansowym może zostać w zasadzie każda osoba dorosła, jednak nie każdy będzie profesjonalistą. Nie ma takiego zawodu jak licencjonowany doradca finansowy, nawet jeśli ma odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Licencję może otrzymać dopiero po zdaniu egzaminu KNF. Doradca inwestycyjny musi wykazać się określoną wiedzą i umiejętnościami i przede wszystkim zdać egzamin przygotowany przez KNF. Po zdaniu egzaminu otrzymuje licencję z nadanym numerem. Nikt nie może posługiwać się tytułem doradcy inwestycyjnego bez licencji. Jest to tytuł zawodowy posiadający ochronę prawną.

Doradca inwestycyjny Wrocław

Działamy na terenie Wrocławia oraz całego woj. dolnośląskiego - umów się na bezpłatne spotkanie.

Doradca finansowy
z kredytWroclaw.pl

Oceń nas!


4,8 /5 (1372 ocen)

Oceń nasze usługi