Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Mieszkanie bez wkładu własnego - kredyt hipoteczny Polski Ład

Młodzi ludzie, rodziny, borykają się z problemem zakupu mieszkania. Na przeszkodzie stoi m.in. konieczność posiadania wkładu własnego. Dlatego obecny rząd uwzględnił w swoim nowym programie polityczno-gospodarczym „Polski Ład” dofinansowanie wkładu własnego.

Wsparcie przy wyborze kredytu
Kredyt hipoteczny a Polski Ład mieszkanie bez wkładu własnego Kredyt hipoteczny a Polski Ład mieszkanie bez wkładu własnego

Porównujemy oferty 13 banków

PKO Bank Polski BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank Pekao S.A. ING Bank Śląski

Mieszkanie na start

Już dziś możesz całkowicie za darmo skonsultować się z Ekspertem Finansowym i wraz z nim indywidualnie ocenić swoje szanse na skorzystanie z kredytu hipotecznego na 2% w ramach programu Pierwsze Mieszkanie oraz dobrze się na niego przygotować.

Umów rozmowę

Nowy Ład - program wsparcia dla rodzin i dopłaty do kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny to najczęściej jedyny sposób na zakup nieruchomości. Większość transakcji kupna-sprzedaży na rynku mieszkaniowym realizuje się dzięki środkom z kredytu hipotecznego. Jednak nie wszystkich stać na zaciągnięcie kredytu hipotecznego i spłatę wysokiej, comiesięcznej raty. Rząd chce dzięki dopłatom do kredytów, pomóc w zakupie mieszkanie, a także zachęcić do posiadania dzieci.  Jest to kolejny program, który ma wesprzeć rodziny. Strategia zawarta w programie Nowy Ład zakłada pomoc państwa w spłacie kredytu hipotecznego, ale tylko tym osobom, które zdecydują się na dzieci. Jako element polityki prorodzinnej państwa, program dopłat i ich wysokość uzależniony jest od liczby dzieci oraz od momentu, kiedy przyjdą na świat. Założenie programu są bardzo atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. Udział państwa w spłacie kredytu może wynieść nawet 100 000 do 160 000 zł. 

Mieszkanie bez wkładu własnego – limity cen Wrocław okolice

Zgodnie z ustawą gwarantowany kredyt mieszkaniowy może być udzielony wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego, którego cena za 1 m2 powierzchni użytkowej nie przekroczy określonego limitu.

Miasto Limit ceny za 1 m2 Rynek pierwotny Limit ceny za 1 m2 Rynek wtórny
Wrocław 8668 zł 8001 zł
Gminy sąsiadujące 7389 zł 6821 zł
Pozostałe gminy w woj. dolnośląskim 6157 zł 5684 zł

 

Najczęściej zadawane pytania - ekspert kredytowy odpowiada

Kiedy, gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 27 maja 2022 r. Po tym okresie jest możliwość ubiegania się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy. Pomoże Ci w tym bezpłatnie ekspert kredytowy kredytWroclaw.pl

Kto może skorzystać z programu "Mieszkania bez wkładu własnego"?

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary/małżeństwa, jak i rodziny wielodzietne.

Jakie warunki należy spełnić, aby przystąpić do programu?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego.

Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje).

Ile wynosi gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego?

Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego wyniesie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł, a minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego.

W przypadku kredytu finansującego również koszt wykończenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskaźnik ten może być nawet wyższy niż 100%, ponieważ kredyt będzie mógł sfinansować również wydatki ponoszone w związku z wykończeniem mieszkania.

Czy obowiązują kryteria wieku kredytobiorcy oraz limitu powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania?

Nie, ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Czy będąc w związku nieformalnym, można wraz z partnerką ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Tak, jeżeli osoby będące w związku nieformalnym wychowują wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, będzie można ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Podsiadam już kredyt na inne mieszkanie. Czy mogę ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Ustawa nie przewiduje obejmowania gwarancją zaciągniętych już kredytów przeznaczonych na nabycie mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również obejmuje program?

Tak. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony m.in. na pokrycie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego oraz zakupu nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej tego domu.

Jeżeli w przeszłości byłem właścicielem mieszkania, ale już je sprzedałam to mogę skorzystać z programu?

Tak. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego (wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci).

Warunek ten nie odnosi się do posiadania prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeszłości, chyba że zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Moja żona jest w ciąży z trzecim dzieckiem (posiadamy już dwoje) i jesteśmy w trakcie budowy domu. Obecnie mieszkamy w naszym mieszkaniu o powierzchni 40 m2 i brakuje nam środków na dokończenie budowy. Czy możemy skorzystać z programu?

Tak. Warunkiem udziału w programie jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Jednakże wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Wówczas osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego mogą posiadać łącznie prawo własności do jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2.

Dodatkowo jeżeli urodzi się trzecie dziecko w trakcie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego np. na budowę domu jednorodzinnego, przysługiwać będzie jednorazowa spłata części tego kredytu (tzw. spłata rodzinna) w wysokości 60 tys. zł.

Czy jeśli posiadam już kredyt hipoteczny, czy mogę uzyskać „spłatę rodzinną” za powiększenie gospodarstwa domowego o kolejne dziecko?

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym nie przewiduje obejmowania gwarancją innych kredytów niż gwarantowane kredyty mieszkaniowe.

Na czym polega spłata rodzinna?

Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.

Przykład: Danej rodzinie udzielony został gwarantowany kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystało się z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Tak, udział w programach mieszkaniowych funkcjonujących w przeszłości („Mieszkanie dla Młodych”, „Rodzina na Swoim”) nie wyklucza udziału w rządowym programie gwarancji zastępującej udział własny kredytobiorcy.

Jakie banki biorą udział w programie Mieszkania bez wkładu własnego?

W programie wezmą udział banki, które przystąpią do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 27 maja 2022 r. Po tym okresie będzie można wskazać listę banków. Będzie ona prowadzona i udostępniana na stronie internetowej BGK w zakładce dotyczącej programu.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy eksperta kredytowego przy kredycie hipotecznym?

Na rynku działa obecnie około kilkunastu banków, a prawie każdy z nich ma w swojej ofercie kredyt hipoteczny. Czasami jeden bank oferuje kilka rozwiązań w ramach kredytu hipotecznego. Jak w takim razie wybrać korzystnie?

Kredyt Wrocław
Dowiedz się więcej

Porównanie ofert kredytu hipotecznego
w najpopularniejszych bankach

Aktualnie kredyty hipoteczne są rekordowo tanie, na co wpłynęła zeszłoroczna obniżka stóp procentowych. Warto więc teraz zawnioskować o ofertę dla siebie, aby skorzystać z atrakcyjnych warunków.

mBank
PKO Bank Polski
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Bank Pekao S.A.
ING Bank Śląski
Bank Millennium
Kwota kredytu:
50 000 1 100 000
Okres spłaty:
1 35
lat
Wysokość miesięcznej raty: 000,00 zł
Prowizja: 0
RRSO: 0

Ranking kredytów hipotecznych

Przykład reprezentatywny
Przedstawiona symulacja została przygotowana na podstawie aktualnych danych banków oraz informacji podanych przez Klienta. KredytWroclaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy obliczeniowe, zmiany w danych banków, o których nie zostało powiadomione, oraz błędy spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych informacji. Oferty kredytów przygotowane przez banki mogą różnić się od przedstawionych poniżej wyników. Symulacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Jak otrzymać kredyt hipoteczny

kredytWroclaw.pl – ekspert finansowy
Porozmawiajmy
Kredyt Wrocław Kredyt Wrocław

Ponad 450 pozytywnych opinii w Google

Kredyt Wrocław Kredyt Wrocław

Jesteśmy jednymi z najlepiej i najczęściej ocenianych ekspertów kredytowych we Wrocławiu w Google. Zobacz, nasze oceny i przekonaj się, że warto z nami współpracować.

Z roku na rok grono naszych klientów dynamicznie się rozrasta, a wraz z nim nasz zespół ekspertów. Zaufanie do nas wynika z dobrej opinii, cieszymy się, że jesteśmy rozpoznawalni jako rzetelni, profesjonalni i skuteczni eksperci kredytowi.

Zobacz, opinie na nasz temat!

Wypowiedzi w mediach

Dzielimy się doświadczeniem, rozmawiamy o tym, jak postrzegamy rynek finansowy w życiu współczesnych ludzi oraz tłumaczymy w sposób przystępny, najważniejsze zmiany.

Znajdź kredyt, którego potrzebujesz!

Umów się na bezpłatne spotkanie z ekspertem w naszym biurze, w Twoim domu, telefoniczne lub online.

Wiadomość do eksperta Sprawdź, jaką ofertę dla Ciebie przygotowaliśmy Formularz kontaktowy
Telefon do eksperta Porozmawiajmy (+48) 571 394 901

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego w 2022 roku - co warto wiedzieć i czy warto skorzystać

Mieszkanie bez wkładu własnego Mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego

Sprawdź szczegóły!

Nowy Polski Ład - co to jest za program?

Rząd Prawa i Sprawiedliwości ogłosił nowy program rozwoju dla Polski. Nadano mu nazwę Nowy Ład i dotyka prawie wszystkich aspektów społecznych, gospodarczych i rozwojowych. My skupimy się na tych elementach, które bezpośrednio dotyczą rynku mieszkaniowego. Warto tutaj wspomnieć, że obecna i poprzednia ekipa rządząca przygotowała kilka programów, które miały ułatwić zakup mieszkania, ale niestety nie do końca spełniły one swoją funkcję. W programie Nowy Ład pojawiła się propozycja  wdrożenia programu gwarancji, które miałyby zastąpić wkład własny, programu dopłat do kredytów hipotecznych i bonów mieszkaniowych.

Ceny nieruchomości są coraz wyższe. Większość Polaków ma spore problemy z zakupem, wyremontowaniem i urządzeniem mieszkania. Dlatego tak popularne są kredyty hipoteczne, które są często jedyną szansą na zakup własnego mieszkania bądź domu. Na horyzoncie pojawiła się kolejna szansa na zakup własnego lokum. Jest to niedawno ogłoszony projekt Nowy Ład, który ma ułatwić zakup mieszkania bądź domu.

Bez wątpienia brak wkładu własnego to podstawowa przeszkoda na drodze do otrzymania kredytu hipotecznego. Zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają w dorosłe życie, często niemożliwe jest zebranie tak wysokiej kwoty. Zgodnie z prawem i rekomendacjami KNF żaden bank nie może przyznać kredytu hipotecznego, bez wkładu własnego, który wynosi co najmniej 10% wartości nieruchomości. Dla mieszkania o wartości 400 000 wkład własny będzie wynosił od 40 000 zł do 80 000 zł. Zapewne się zastanawiasz, czy nie prościej byłoby zrezygnować z wkładu własnego? Niestety taka sytuacja niosłaby za sobą za duże ryzyko dla kredytobiorcy i dla banku. W przypadku utraty pracy i braku możliwości spłaty rat, sprzedaż mieszkania mogłaby nie pokryć wszystkich kosztów banku, a kredytobiorca zostałby z olbrzymim długiem na karku. Wkład własny minimalizuje takie ryzyko. W przypadku sprzedaży mieszkania pozyskane pieniądze powinny pokryć cały dług wobec banku, na który składa się nie tylko kapitał, ale również odsetki i inne koszty.

Polski Ład – kredyty hipoteczne bez wkładu własnego

W artykule bardzo szeroko opiszemy projekty, które powstają w ramach Nowego Ładu, w tym na przykład program „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Ma on ułatwić osobom, które marzą o własnym mieszkaniu, dostęp do finansowania własnej nieruchomości. Program ten dotyczy osób, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, ale nie mają pieniędzy na wkład własny. Jak już zapewne wiesz, nie ma możliwości zakupu mieszkania bez wkładu własnego. Możesz otrzymać kredyt hipoteczny, tylko wtedy gdy dysponujesz wkładem własnym na poziomie 10% do 20% wartości nieruchomości. Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodszych jest to bariera nie do przekroczenia. Obecnie nie jest możliwy kredyt mieszkaniowy bez wkładu własnego. Wszystkie instytucje finansowe wymagają posiadania kapitału początkowego na poziomie 10, a nawet 20%. Dla sporej grupy Polaków jest to bariera nie do przeskoczenia, dlatego program Nowy Ład oraz dopłata do kredytu spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Gwarancje kredytowe na wkład własny zapowiadane na konferencji Prawa i Sprawiedliwości będą skierowane do trzech grup osób:

 • szukających mieszkania na rynku pierwotnym,
 • szukających mieszkania na rynku wtórnym (z drugiej ręki),
 • chcących wybudować dom.

Dofinansowanie wkładu własnego będzie obowiązywać jedynie na pierwsze mieszkanie, a więc przy ubieganiu się o kredyt nie będzie można być właścicielem innej nieruchomości.

Polski Ład i dopłaty do kredytu hipotecznego - wstęp

Na tym nie koniec. Kolejny program mieszkaniowy zawarty w Nowym Ładzie to dopłaty dla tych osób, które są zainteresowane kupnem mieszkania na ryku pierwotnym bądź wtórnym lub budową domu. Co przewiduje ta propozycja? Te osoby, które zdecydowały się na kredyt hipoteczny bądź na kredyt hipoteczny bez wkładu własnego otrzymają dopłatę na poczet nadpłaty kapitału. Jest jeden warunek. O dopłatę mogą starać się rodzice, którzy mają co najmniej dwoje dzieci. Kiedy urodzi się kolejne dziecko, znów będzie można starać się o dopłatę. Maksymalna kwota dopłat wyniesie 100 000 zł i nie może przekroczyć 40% wartości nieruchomości. Gwarancja jest ważna przez 15 lat. Natomiast osoby, które korzystają z budownictwa społecznego oraz rodziny wielodzietne mogą liczyć nawet na 160 000 zł. Program ma jednak pewne uwarunkowania, a dopłata może być przyznana po spełnieniu szeregu warunków. Przede wszystkim wiek uczestników programu nie może przekroczyć 40 lat, zostanie określona maksymalna cena za m2 mieszkania, po której przekroczeniu dopłata nie zostanie przyznana. Podstawowy warunek to posiadanie przynajmniej dwojga dzieci. System gwarancji państwowych dla rynku finansowego jest to bardzo dobra wiadomość. Gwarancje państwowe praktycznie wykluczają ryzyko związane z udzielaniem kredytów hipotecznych bez wkładu własnego. W ten sposób uniknie się załamania na rynku finansowym.

Mieszkanie bez wkładu własnego – kto będzie mógł skorzystać?

Pojawiły się pierwsze informacje dotyczące programu gwarancji państwowych. Wiceminister rozwoju zapowiedział, że z systemu gwarancji państwowych będą mogły skorzystać osoby w wieku od 20 do 40 lat, które mają zdolność kredytową, ale nie mają środków na wkład własny. Poznajmy również inne kryteria dla osób, które chcą starać się o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. O kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego będą się mogły ubiegać:

 • małżeństwa,
 • osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko,
 • osoby niepełnosprawne, mające orzeczenie o niepełnosprawności całkowitej lub w znacznym stopniu.

W programie wskazano też pewne ograniczenia, które dotyczą metrażu mieszkania i ceny nieruchomości. Nie znamy jednak jeszcze szczegółów. Przewidziano również specjalne wsparcie dla rodzin wielodzietnych i korzystających z mieszkalnictwa społecznego. Takie rodziny będą mogły starać się o dofinansowanie kredytu mieszkaniowego. Według pierwszych prognoz z programów rządowych skorzysta ok. 80 tys. rodzin rocznie. Dofinansowanie jest przewidziane tylko i wyłącznie dla pierwszego mieszkania.

Porady kredytowe - o kredytach piszemy prosto

Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego

Mieszkanie bez wkładu własnego a rodzaj nieruchomości

Nie przewidziano ograniczeń co do rodzaju nieruchomości, którą będziemy chcieli kupić za pomocą kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Na konferencji Prawa i Sprawiedliwości ogłoszono, że program jest przeznaczony dla osób:

 • szukających mieszkania na rynku pierwotnym,
 • szukających mieszkania na rynku wtórnym,
 • chcących wybudować dom.

Dofinansowanie do wkładu własnego – ile będzie wynosić?

Rozwiejmy teraz wątpliwości dotyczące kwot, na jakie można liczyć w ramach gwarancji. Pierwsze informacje pojawiły się na konferencji partii rządzącej. Oto szczegóły. Bank Gospodarstwa Krajowego w określonych przypadkach będzie gwarantować wkład własny do maksymalnej kwoty do 100 000 zł. Gwarancja będzie wynosić 20% - 40% wartości nieruchomości. Jest to doskonała wiadomość dla osób, które nie mają środków na wkład własny. Beneficjenci programu nie będą musieli się martwić tym, że nie mają pieniędzy na wkład własny. Dzięki gwarancjom państwowym będą mogli starać się o kredyt hipoteczny. Wysokość gwarancji jest jednak ograniczona kwotowo, co od razu wskazuje maksymalną wysokość całego zobowiązania. Jednak kwota aż 100 000 zł pozwoli na zakup mieszkania o wartości nawet kilkuset tysięcy złotych. W tej kwocie można kupić mieszkanie o dobrym, a nawet wysokim standardzie, który spełni nasze oczekiwania. Na programie skorzystają szczególnie rodziny wielodzietne lub te, które korzystają z mieszkalnictwa społecznego. Dofinansowanie dla tej grupy wyniesie 160 tys. zł.

Jednak to nie koniec. Kolejna dobra informacja jest taka, że osoby, które zaciągną kredyt bez wkładu własnego, będą mogły także liczyć na dopłatę do spłaty zobowiązania. Jeżeli w trakcie trwania spłaty kredytu urodzi im się drugie dziecko, otrzymają Bon Plus na tzw. spłatę rodzinną w wysokości 20 tys. zł, a w przypadku urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka otrzymają bon w wysokości 60 tys. zł.

Dopłaty do wkładów własnych – kiedy można spodziewać się dofinansowań?

W nowo opracowanej strategii gospodarczej nie ma jeszcze sprecyzowanych terminów. Nie wiemy jeszcze, kiedy wejdzie w życie nowy program gwarancji kredytowych na wkład własny. Czy jest to jeszcze możliwe w 2021 roku? Rząd chce przeforsować nowe ustawy jak najszybciej. Plany rządu zakładają, że program gwarancji wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Prace nad stosowną ustawą rozpoczęły się już w lipcu, a start programu przewidywany jest na IV kwartał tego roku.

Przez jaki okres Państwo będzie gwarantować dopłaty do wkładu własnego?

Gwarancje wkładu własnego są dedykowane tym osobom, które nie mają środków na wkład własny, ale mają zdolność kredytową. W strategii przedstawionej przez rząd znajduje się zapis, że wkłady własne mają być gwarantowane przez okres 15 lat.

Kredyt hipoteczny z dofinansowaniem wkładu własnego - korzyści

Nowy program stał się wielką szansą dla osób, które nie mają środków na wkład własny. Mają teraz szanse na znalezienie korzystnego kredytu hipotecznego i zakupu wymarzonej nieruchomości.

Mimo pandemii i kryzysem gospodarczym, jaki przetoczył się przez świat, ceny mieszkań i domów wciąż rosną. Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że ceny mieszkań w 2020 roku były wyższe odpowiednio o 6% (rynek pierwotny) oraz o 11,2% (rynek wtórny) w stosunku do roku 2019. Im wyższe ceny mieszkań, tym wyższy kapitał początkowy musi zgromadzić klient banku.

Dla osób, które skorzystają z kredytu hipotecznego z dofinansowaniem wkładu własnego, otwierają się nowe możliwości, tj. atrakcyjniejsze warunki finansowe. Propozycje gwarancji oraz dopłat do kredytów hipotecznych, mogą się wiązać z niższą marżą, ponieważ bank zmniejsza swoje ryzyko oraz z brakiem konieczności korzystania z ubezpieczeń niskiego wkładu.

Czy gwarantowany wkład własny niesie za sobą ryzyko wzrostu cen mieszkań lub kredytów?

Część ekspertów obawia się, że strategia społeczna związana z dopłatami do kredytów hipotecznych i gwarancjami wkładu własnego, może doprowadzić do wzrostu cen mieszkań. Dlatego w Polskim Ładzie przyjęto, że będzie określona maksymalna cena za 1mkw mieszkania, które będzie można kupić w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Niestety wiele mieszkań w tej sytuacji poza zasięgiem beneficjentów programu. Może się okazać, że tylko niektóre mieszkania będą spełniać wymagania przewidziane w programie. Należy mieć nadzieję, że do wyboru będą również lokale o przyzwoitym standardzie i w dobrej lokalizacji. Eksperci wskazują na zależność między programami mieszkaniowymi a wzrostem cen mieszkań. Niestety do tej pory każdy taki program kończył się wzrostem kosztów zakupu nieruchomości. Nie wiemy jeszcze, jak w tej sytuacji zachowają się banków.

Część banków może pokusić się w tej sytuacji o zwiększenie kosztów kredytu, co przełoży się bezpośrednio na wysokość raty.

Jak rząd będzie wypłacał pieniądze w ramach programu Gwarantowany Wkład Własny?

Program nie przewiduje wypłaty gotówki beneficjentowi programu. Jeżeli kupisz mieszkanie, korzystając z kredytu hipotecznego bez wkładu własnego, nie otrzymasz pieniędzy do ręki. Wymagany wkład własny będzie doliczony do ogólnej kwoty zobowiązania. Spłata tej części kredytu hipotecznego będzie gwarantowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Co ważne, minimalny okres spłaty wkładu własnego ma wynosić 15 lat.

Inne rozwiązanie przewidziano dla dofinansowanie spłaty kredytu bez wkładu własnego po urodzeniu się dziecka. Program spłaty rodzinnej będzie realizowany za pośrednictwem ZUS, jak to miało miejsce w przypadku bonu turystycznego. Beneficjent programu nie otrzyma pieniędzy, ponieważ ZUS przeleje je bezpośrednio do banku, w którym spłacamy kredyt hipoteczny.

Polski Ład – bony mieszkaniowe

Dopłaty nie będą przekazywane w formie gotówki a bonu mieszkaniowego. Jak wspomnieliśmy wyżej będą one działały jak znane już wszystkim bony turystyczne. Oznacza to, że nie otrzymamy pieniędzy na konto. Dostaniemy jedynie kod, który następnie przekażemy sprzedającemu. Sprzedawca mieszkania otrzyma na tej podstawie pieniądze od Państwa. Według zapisów w Polskim Ładzie mają obowiązywać dwa rodzaje takich bonów, czyli bony rodzinne i bony społeczne.

Bony społeczne

Mieszkaniowe bony społeczne będą przeznaczone dla tych osób, które nie mają własnego mieszkania lub dom, a ich dochody są na tyle niskie, że nie otrzymają kredytu hipotecznego. W przypadku bonów społecznych nie jest konieczne posiadanie dzieci. Będą mogły go otrzymać zarówno osoby bezdzietne, jak i rodzice, którzy mają mniej niż trójkę dzieci. Im więcej osób żyjących w jednym gospodarstwie domowym, tym wyższe dopłaty. Wysokość dopłaty prezentujemy w tabeli poniżej. Pieniędzy z bonu społecznego nie będzie można wydać na kupno mieszkania, lecz jedynie na uczestnictwo w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS/SIM), od którego będziemy wynajmować mieszkanie. Druga możliwość na wykorzystanie bonu społecznego to sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej. Podsumowując, społeczny bon mieszkaniowy może być przyznany osobom, które:

 • nie są właścicielami mieszkania lub domu (dotyczy to każdego członka rodziny, który nie może mieć na własność ani domu, ani mieszkania, a także prawa do takich nieruchomości nabytego w ciągu ostatnich 3 lat w drodze spadku lub darowizny),
 • nie mają prawa do lokalu spółdzielczego,
 • nie mają zawartej umowy deweloperskiej lub o wkład budowlany,
 • nie mają wystarczających dochodów i co za tym idzie zdolności kredytowej, by zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości (kryterium to nie będzie brane pod uwagę w przypadku ubiegania się o mieszkanie w spółdzielni).

Bony rodzinne

Bon rodzinny jak jeden z elementów prorodzinnej polityki państwa, mają mieć zdecydowanie korzystniejszą formułę. Kwota dofinansowania jest w tym przypadku dużo wyższa i może wynieść od 55 000 zł do nawet 145 000 zł. Pieniądze można wydać na również na zakup mieszkania, czy budowę domu, a nie tylko na cele, które są przewidziane dla bonu społecznego. Tutaj jest jednak dodatkowy warunek. Warunkiem przyznania bonu rodzinnego jest posiadanie przynajmniej trojga dzieci. Warte odnotowania jest również to, że rodziny, które nie mają jeszcze mieszkania lub domu, albo mają własną nieruchomość, ale o metrażu mniejszym niż 65 m2 otrzymają dodatkowy bonus w kwocie 45 000 zł.

Bon Plus

Bon Plus jest to program, który jest przeznaczony tylko dla tych osób, które skorzystają z innego rozwiązania przewidzianego w Nowym Ładzie, czyli kredytu hipotecznego bez wkładu własnego z gwarancją bankową. Taki kredyt hipoteczny może być wykorzystany w następującym celu:

 • zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • budowę domu jednorodzinnego.

Bon plus to pomysł na dopłatę do kredytu, dla rodzin, którym urodzi się drugie i kolejne dziecko. Wartość bonu będzie wynosić od 20 000 zł do 60 000 zł w zależności od tego, ile dzieci przyjdzie na świat w rodzinie w trakcie spłaty zobowiązania. Od razu warto podkreślić, że z bonu mogą skorzystać jedynie osoby, które nie mają żadnej innej nieruchomości, oprócz tej, która została zakupiona na kredyt hipoteczny z gwarancją.

Bon mieszkaniowy – mechanizm działania

Bony w ostatnim kroku będzie realizowany za pośrednictwem instytucji finansowych. Beneficjent bonu nie otrzyma pieniędzy w gotówce, czy na konto. Środki z bonu będą przekazywane bezpośrednio do podmiotu, który sprzedają mieszkanie. Może to być deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa, ale też osoba prywatna, od której kupujemy mieszkanie na rynku wtórnym.

Jeszcze inaczej będzie to wyglądać przypadku Bonów Plus. Tutaj pieniądze przeznaczone na dopłatę do kredytu hipotecznego, zostaną przekazane do banku, który udzielił kredytu hipotecznego bez wkładu własnego.

Bon mieszkaniowy – na jakich zasadach będzie przyznawany?

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać bon mieszkaniowy? Należy zacząć od złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Kiedy taki bon zostanie Ci przyznany, będziesz miał w zasadzie niewiele czasu, żeby go wykorzystać. Od momentu, kiedy otrzymasz bon, musisz go zrealizować od 1 stycznia do 31 grudnia w roku następującym po roku, w którym został on przyznany. Bon będzie można oczywiście przedłużyć na kolejny okres, ale już za dodatkową opłatą.

Bony mieszkaniowe – jakie kwoty i komu będą przyznawane?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, wysokość bonu mieszkaniowego będzie uzależniona głównie od jego rodzaju. Przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółowe informacje, na jakie kwoty będziesz mógł liczyć w zależności od tego, który bon wybierzesz. Wysokość kwot w ramach społecznego bonu mieszkaniowego:

 • single otrzymają – 5 tys. zł,
 • bezdzietne małżeństwa – 10 tys. zł,
 • małżeństwa z 1 dzieckiem – 25 tys. zł,
 • małżeństwa z 2 dzieci – 40 tys. zł.

 

Rodzinny bon mieszkaniowy – ile będzie można otrzymać?

W ramach bonu rodzinnego w grę wchodzą już większe pieniądze. To ile otrzymasz środków przy wykorzystaniu bonu rodzinnego, zależy od tego ile masz dzieci oraz od tego, czy rodzina ubiegająca się o wsparcie posiada na własność mieszkanie.

Na największe wsparcie mogą liczyć gospodarstwa domowe, które nie mają własnego mieszkania. Taka rodzina z trójką dzieci otrzyma aż 100 000 zł. Dużo mniej otrzyma rodzin, która ma co prawda trójkę dzieci, ale ma już mieszkanie. Taka rodzina dostanie jedynie 55 000 zł. Każde kolejne dziecko powiększa wartość bonu rodzinnego o 15 000 zł. Jako podsumowanie przygotowaliśmy tabelkę obrazującą wysokość kwot, które można otrzymać w ramach bonu rodzinnego.

Wysokość bonu rodzinnego

Liczba dzieci Gdy już masz mieszkanie lub dom o metrażu powyżej 65 m2 Gdy nie masz mieszkania ani domu lub masz nieruchomość o metrażu mniejszym niż 65 m2
3 dzieci 55 000 zł 100 000 zł
4 dzieci 70 000 zł 115 000 zł
5 dzieci 85 000 zł 130 000 zł
6 dzieci 100 000 zł 145 000 zł

 

Bon Plus – jaka wysokość kwoty?

Wysokość Bonu Plus również zależy od liczby dzieci. Dopłaty są przyznawane, kiedy podczas spłaty kredytu bez wkładu własnego urodzi się dziecko. Im więcej dzieci urodzi się w tym czasie, tym na większą dopłatę można liczyć. Jak to będzie wyglądać? • 20 000 zł – w tej wysokości Bon Plus przysługuje po narodzinach drugiego dziecka, • 60 000 zł – tyle otrzymasz, gdy urodzi się trzecie i każde kolejne dziecko. Od razu należy podkreślić, że niezależnie od liczby dzieci, które urodzą się w trakcie spłaty, łączna wartość wsparcia, które otrzymasz w ramach Bonu Plus, nie może przekroczyć 100 000 zł.

Jakie korzyści może przynieść wprowadzenie bonu mieszkaniowego?

Bon mieszkaniowy jest skierowany przede wszystkim do tych Polaków, którzy mają mniejsze możliwości finansowe. Druga grupa to rodziny wielodzietne, które marzą o swoim lokum. Program dopłat i gwarancji daje bardzo duże szanse tym osobom, które marzą o poprawie swoich warunków mieszkaniowych. Wiele osób nie stać obecnie na wkład własny w spółdzielni, czy też TBS, nie mówiąc już o kredycie hipotecznym. Nowy Ład stara się zburzyć pewne bariery, które obserwujemy na rynku mieszkaniowym. Wysoko należy ocenić przyjęte rozwiązania, które umożliwiają wykorzystanie bonu na kilka różnych sposobów. Bon jest skierowany również do różnych grup beneficjentów. Bon mieszkaniowy na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój rynku mieszkaniowego w Polsce i umożliwi zakup mieszkania tym osobom, które do tej pory nie miały takiej możliwości. Zwiększy się popyt na mieszkania i będą powstawać nowe inwestycje, co z kolei wpłynie na koniunkturę gospodarczą. Jest to bez wątpienia dobry sygnał dla rynku mieszkaniowego i finansowego.

Polski Ład – od kiedy zacznie działać?

Trudno teraz powiedzieć, kiedy gwarancje i dopłaty rządowe wejdą w życie. Każdy program wymaga uchwalenia odpowiednich przepisów i wdrożenia systemów informatycznych do ich obsługi. Oczywiście istotna będzie również determinacja rządu. Według wstępnych zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że program kredytów bez wkładu własnego i dopłat ma zacząć działać w IV kw. 2021 r. Na podstawie informacji, które otrzymaliśmy bon mieszkaniowy ma być wprowadzony już w przyszłym roku i ma być dostępny do 31 grudnia 2030 roku.

W 2022 roku zacznie się nabór wniosków. Naborem i weryfikacją będzie zajmował się ZUS. Przyjmowanie wniosków zostanie wstrzymane w momencie wyczerpania się puli środków. Rząd planuje przeznaczyć na bony 1,2 mld zł w każdym roku trwania programu. Natomiast realizacja bonów będzie możliwa dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Niestety osoby zainteresowane bonami będą musiały trochę poczekać, ponieważ do obsługi tak dużego programu, konieczne jest stworzenia systemu informatycznego. Bon będzie można realizować od 1 stycznia do 31 grudnia w roku następującym po roku jego przyznania. Będzie można wydłużyć termin o 1 rok za dodatkową opłatą.

Dofinansowanie mieszkań w programach rządowych

Programy mieszkaniowe nie są niczym nowym na naszym rynku. Zarówno poprzednia, jak i obecna ekipa rządząca przygotowała kilka programów z pomocą rządową dla osób, które chciały kupić mieszkanie. Wymieńmy je po kolei:

 • Rodzina na Swoim – zakładał pomoc państwa w spłacie odsetek od kredytu hipotecznego. Rządowe wsparcie miało obowiązywać przez 8 lat od zakupu nieruchomości. Program dopłat rozpoczął się w 2006 roku i wygasł z końcem 2012 roku.
 • Mieszkanie dla Młodych – w ramach programu można było uzyskać rządowe dopłaty do zakupu nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego. Nieruchomość można było nabyć na rynku pierwotnym i wtórnym. W programie mogły wziąć udział osoby do 35 roku życia. Program wygasł w 2018 roku.
 • Mieszkanie na Start – projekt zakładający bezzwrotne dopłaty do czynszu wynajmowanego mieszkania. Stworzony z myślą o osobach z umiarkowanymi i niższymi dochodami.
 • Mieszkanie Plus – program powstał w 2016 roku program. Jego celem było umożliwienie wynajmu nieruchomości z możliwością ich wykupu.

Mieszkanie bez wkładu
z kredytWrocław.pl

Oceń nas!


4,8 /5 (478 ocen)

Oceń nasze usługi