Masz pytania? Zadzwoń: 571 394 901
Kredyt Wrocław

Wskaźnik WIRON
- Co to jest? Ile wynosi?

Dodano: 19.01.2023    |    Zaktualizowano: 02.01.2024

Wskaźnik WIRON - Co to jest? Ile wynosi? Wskaźnik WIRON - Co to jest? Ile wynosi?

Z tego artykułu dowiesz się:

  Rząd przesądził już o likwidacji wskaźnika WIBOR-u. Po konsultacjach nowym wskaźnikiem, który zastąpi WIBOR, będzie WIRON. WIRON to była jedna z propozycji GPW, która została wybrana przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (NGR). Eksperci kredytowi z kredytwroclaw.pl przygotowali artykuł, z którego dowiesz się, co to jest wskaźnik WIRON i jak wpłynie na cenę kredytów hipotecznych. Dowiesz się również, jakie znaczenie będzie miał WIRON dla polskich kredytobiorców hipotecznych.

  WIRON - wprowadzenie

  WIRON - wprowadzenie Zamiana WIBORU na WIRON jest jednym z elementów tarczy antykryzysowej dla kredytobiorców. WIRON, czyli Warsaw Interest Rate Overnight ma stać się jednym z najważniejszych elementów, wpływających na wysokość oprocentowania kredytów. Już od grudnia 2022 r. banki mogą wprowadzać produkty oparte o WIRON. Wynika z tego, że w ofercie banków znajdziemy produkty oparte o WIRON i WIBOR. Zgodnie z zapowiedziami NGR wskaźniki WIBOR i WIBID mają zniknąć do końca 2024 r.

  Warto wspomnieć, że rozważano inne wskaźniki, które miały zastąpić WIBOR. Był to np. wskaźnik POLONIA, wykorzystywana przez Narodowy Bank Polski, WIRF, czyli Warszawski Indeks Rynku Finansowego oraz WRR – Warsaw Repo Rate.

  Ostatecznie zdecydowano się na WIRON. Co to jest WIRON? Czy taka zamiana będzie korzystna dla kredytobiorców?

  Co to jest wskaźnik WIRON?

  GPW Benchmark, czyli spółka córką warszawskiej giełdy, miała za zadanie znaleźć najlepszy wskaźnik, który zastąpi WIBOR. Zgodnie z założeniami publikacje WIBOR miały zostać wygaszone z końcem 2022 roku. Jedną z kilku propozycji GPW Benchmark był WIRD, którego nazwa została zmieniona na WIRON. Co dokładnie oznacza ten skrót?

  Wskaźnik WIRON, nazywany wcześniej WIRD, jest to skrót od nazwy Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Wysokość wskaźnika odzwierciedla koszt pozyskania przez banki, instytucje finansowe i duże przedsiębiorstwa finansowania w obrębie rynku hurtowego.

  Zgodnie z ustaleniami GPW Benchmark WIRON już od stycznia 2023 r. będzie stopniowo zastępował WIBOR jako nowy wskaźnik, na podstawie którego banki będą ustalać oprocentowanie kredytów.

  Ile wynosi aktualna stawka WIRON?

  Gdzie można znaleźć notowania WIRON? Od pewnego czasu symulacje wskaźnika WIRON publikuje na swojej stronie internetowej GPW Benchmark. Na poniższym wykresie prezentujemy, jak kształtował się w grudniu 2022 r. wskaźnik WIRON? Wykres z grudnia pokazuje tendencję spadkową, chociaż wartość WIRON raz rosła raz spadała.

  1 grudnia 2022 r. wskaźnik WIRON wyniósł 6,165%, natomiast dzień później wynosił 6,267%. Spadek zanotowano 22 grudnia, gdzie wskaźnik WIRON wyniósł 5,835%. Dla porównania WIBOR 3M wynosił w tym dniu 7,05%.

  W jaki sposób ustalana jest wartość WIRON?

  Wartość indeksu referencyjnego WIRON jest obliczana na bazie danych transakcyjnych o terminie zapadalności O/N, czyli po prostu na podstawie oprocentowania depozytów overnight. Pod uwagę bierze się stawki overnight z danego okresu, następnie obliczany jest procent składany z poszczególnych dni.

  W skład rynku referencyjnego indeksu WIRON, biorąc pod uwagę Procedury Przekazywania Danych, wchodzą transakcje 9 podmiotów przekazujących dane z innymi instytucjami kredytowymi, instytucjami finansowymi oraz pozostałymi instytucjami finansowymi, które można określić wspólnym mianem instytucji finansowych, a także z dużymi przedsiębiorstwami.

  Wyjaśnienie, w jaki sposób ustalany jest Indeks WIRON, znajdziemy na stronie GPW Benchmark:

  „Indeks WIRON ustala się jako średnią stopę procentową ważoną wolumenem (publikowaną z dokładnością do 3 miejsc po przecinku) obliczaną na podstawie zbioru transakcji z danego dnia poddanego korekcie dwustronnej, polegającej na odcinaniu na obu krańcach dziennego rozkładu stóp, transakcji określonego odsetka łącznej sumy wolumenu wszystkich transakcji z danego dnia. W przypadku indeksu WIRON rzędem odcięcia dla każdej ze stron rozkładu jest 25%. Zbiór transakcji pozostały po procesie korekty służy do wyliczenia średniej stopy procentowej ważonej wolumenem”.

  Minimalny zdefiniowany poziom wolumenu dla transakcji kwalifikowanych do metody obliczania WIRON ustalono na poziomie 1 mln zł.

  Indeks WIRON obliczany jest codziennie o godzinie 12:15 na podstawie danych transakcyjnych z poprzedniego dnia roboczego. Indeks publikowany jest na stronie internetowej o godzinie 13:00.

  Jakie są różnice między wskaźnikiem WIRON a wskaźnikiem WIBOR-u?

  Wskaźnik WIBOR jest obliczany na podstawie tzw. kaskady danych. Do ustalenia WIBOR w pierwszym kroku bierze się pod uwagę wszystkie rzeczywiste transakcje, a jeśli ich nie ma, to kwotowania wiążące. Kwotowania wiążące powstają na podstawie algorytmów uwzględniających prognozy makroekonomiczne, w tym wskaźniki dotyczące stóp procentowych i inflacji.

  W przypadku WIRON-u obliczenia dokonywane są zupełnie inaczej, ponieważ nie bierze się pod uwagę kaskady danych, ale transakcje. Wskaźniki overnight nie zawierają elementów prognozowanych, jak np. projekcje dotyczące inflacji, dlatego są poniekąd wolne od ryzyka.

  Podsumowując, WIBOR prezentuje oczekiwania dotyczące wskaźników makroekonomicznych i oprocentowania w najbliższym czasie. Przykładowo WIBOR 3M pokazuje „do przodu”, co wydarzy się w kolejnych trzech miesiącach. WIRON 3M natomiast bierze pod uwagę transakcje zawarte w ciągu ostatnich np. trzech miesięcy, czyli funkcjonuje niejako „do tyłu”.

  WIRON jest uważany również za praktyczniejszy wskaźnik, ponieważ bierze pod uwagę rzeczywiście przeprowadzone transakcje na rynku hurtowym, które nie dotyczą wyłącznie relacji pomiędzy bankami, ale też relacje banków z innymi instytucjami, w tym z największymi przedsiębiorstwami.

  Wskaźnik WIRON zajmie miejsce WIBOR-u w 2023 roku

  Już od końca grudnia banki mogą proponować kredytu z oprocentowaniem opartym o WIRON. Przykładowo bank ING oferuje obecnie tylko kredyty ze stałym oprocentowaniem, a oferta kredytów z WIRONEM ma wejść w pierwszej połowie 2023 r.

  Ile wyniesie rata kredytu hipotecznego z WIRON? Symulacja

  Kredytobiorcy zapewne zastanawiają się, czy po zamianie WIBOR-u na WIRON, raty ich kredytów spadną. Który z ty kredytów będzie tańszy? Przyjrzyjmy się symulacji następującego kredytu hipotecznego:

  • Kwota kredytu - 360 000 zł,
  • Okres spłaty 25 lat,
  • Marża banku – 2%.
  Symulacja pierwszych rat kredytu na 13.01.2023 r.
  WIBOR 3M – 6,92% + 2% marża     WIBOR 3M – 6,12% + 2% marża 3001,41    2807,22
  3001,41     2807,22

  Czy WIRON będzie korzystnym zamiennikiem WIBOR-u dla kredytobiorców?

  Wszystko wskazuje na to, że kredytobiorcy zyskają na zamianie wskaźnika WIBOR na WIRON. Potwierdza to m.in. opinia prezesa GPW Benchmark Zbigniewa Mindy. Jeżeli sprawdzimy historyczne wartości WIBOR i WIRON, to okazuje się, że wskaźnik WIRON, zwłaszcza 6-miesięczny, był niższy nawet o kilka punktów od WIBOR. Oznacza to, że WIRON oparty na stopach overnight z szerokiego rynku hurtowego zawsze kształtował się niżej w overnight międzybankowy.

  Warto jednak przyjrzeć się w tym momencie opinii szefa GPW Marka Dietla, który powiedział, że zmiana nie przyniesie dużych korzyści, ponieważ zgodnie z europejskimi regulacjami WIRON nie powinien odbiegać od WIBOR-u. W zapisach europejskiego rozporządzenia BMR znajdziemy założenie, że WIRON i WIBOR powinny mieć podobną wartość. Jeżeli WIRON będzie niższy od WIBORU, wtedy należy skorygować go w górę. Dla kredytobiorców może oznaczać to, że raty kredytów hipotecznych z WIRONEM nie będą się wiele różnić od kredytów z oprocentowaniem opartym o WIBOR.

  Inne artykuły z kategorii - Kredyt hipoteczny

  Zaczerpnij kolejną dawkę wiedzy z poradnika finansowego